Systematiskt brandskyddsarbete, lag

Ett systematiskt brandskyddsarbete är ett lagkrav. Det gör det dessutom lättare att skydda dina medarbetare och lokaler från de skador som kan bli följden av en brand. Vi hjälper dig att skapa och organisera arbetet, och coachar dig i vardagen.

Lagen kräver systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lagen om skydd mot olyckor måste den som hyr eller äger en byggnad vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Det kräver ett regelbundet, organiserat och systematiskt arbete, ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du ska ha kontroll på din brandsäkerhet på företaget, vilket kan vara avgörande för verksamhetens fortlevnad om något händer. Det ökar även säkerhetsnivån och förtroendet för ditt företag.

Vi anpassar SBA till din verksamhet

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån ditt företags egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Du som företagare väljer själv tillvägagångssätt och kan göra det själv eller ta hjälp av experter om du känner dig osäker.

Där här krävs av dig:

  • Du ska ha ett system för ditt brandskydd och i de flesta fall dokumentera vilka som har ansvar.
  • Personalen ska hålla sig uppdaterad kompetensmässigt för att minska skada till följd av brand.
  • Du ska hitta brister som ska åtgärdas så att det inte leder till brand.
  • Du ska kunna se brandrisker och åtgärda innan något händer. För att systematiskt kontrollera risker, så är det enklast att ha ett egenkontrollprogram där du går igenom dina risker, och åtgärder om det har uppstått någon brist.
  • Du ska känna till var dina största risker finns i verksamheten.
  • Personalen ska kunna agera vid en brand, vilket oftast innebär att det behöver en utbildning i brandskydd.
  • Är det en liten verksamhet behövs lite eller ingen dokumentation. På större företag ska det finnas mer i dokumentationen.
  • Vad som bör ingå i ett systematiskt brandskyddsarbete finns som ett allmänt råd författat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.