Trygghetspaket för flerfamiljshus

Rör som går sönder, stopp i avlopp eller slarviga renoveringar. Många lägenheter ligger i riskzonen för vattenskador och de tar tid att åtgärda, och kostar pengar. Med vårt Trygghetspaket för flerfamiljshus kan dina kostnader för vattenskador minska rejält. Skulle olyckan vara framme tar vi hand om allt från skadebesiktning och fuktmätning till avfuktning.

Utan försäkring kan det bli dyrt

Ett av de största problemen med vattenskador för dig som fastighetsägare är att du många gånger får ta hela skadekostnaden själv på grund av höga självrisker och avskrivningar. Åldersavdraget kan vara upp till 80 procent. Är fastigheten en bostadsrättsförening ansvarar medlemmarna för underhållet av lägenheterna. En vattenskada kan bli kostsam för den enskilde medlemmen.

I riskzonen för vattenskador

Med Trygghetspaketet för flerfamiljshus kan du minimera risken att drabbas av kostsamma vattenskador och alla de besvär skadan för med sig. Skulle din fastighet drabbas av en vattenskada sköter vi skadebesiktning, fuktmätning och avfuktning. Det gör att du får större kontroll på dina kostnader och kan känna dig trygg om du drabbas.

Minska dina skadekostnader

Innan försäkringen börjar gälla gör vi en besiktning av din fastighet och lägenheterna. Den ligger till grund för försäkringens omfattning. Med hjälp av våra regelbundna besiktningar kan vi uppmärksamma brister, vilket gör det möjligt för dig att minska dina skadekostnader. Samtidigt blir det enklare att planera och budgetera för det fortlöpande underhållet.

I vårt trygghetspaket för flerfamiljshus ingår:

Försäkringsbesiktning

Vi besiktigar fastigheten och alla lägenheter för att upptäcka eventuella skador och brister. Besiktningen ligger till grund för omfattningen på försäkringen. Vi besiktigar kök, badrum och element i alla lägenheter, och även allmänna utrymmen som vindar, källare, trappuppgångar och tvättstugor.

Tydligt besiktningsprotokoll

Besiktningsresultatet sammanställs i ett tydligt protokoll. Du får en helhetsbild av fastighetens skick med information om eventuella brister samt förslag på åtgärder.

Skadebesiktning

Om en vattenskada inträffar är det viktigt att besiktiga skadan innan man börja reparera, så att man genomför rätt åtgärder. Vi lokaliserar skadeorsaken, kontrollerar konstruktionens påverkan samt mäter fukt och omfattning. Därefter upprättar vi en skaderapport med detaljerad beskrivning och bilder.

Avfuktningsförsäkring

Vid en vattenskada utför vi fackmässiga åtgärder för att torka fukt- och vattenskador. Försäkringen täcker arbets-, energi- och utrustningskostnader.

Försäkring mot äkta hussvamp

Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren eftersom den växer snabbt och kan orsaka stor skada. Om fastigheten skulle drabbas av hussvamp ersätter vi reparationer upp till 50 prisbasbelopp, cirka 2 miljoner kronor.

Försäkring för självriskersättning

Vid en eventuell läckageskada får bostadsrättsmedlemmen ersättning för den självrisk han eller hon betalat till annan försäkringsgivare. Högsta ersättningsbelopp är 6 000 kronor.

Fördelar med Trygghetspaketet:

  • tryggare ekonomi eftersom risken för oförutsedda skador minskar
  • bättre överblick över alla lägenheters skick
  • enklare underhållsplanering tack vare ett lättförståeligt protokoll med tydliga åtgärdsförslag
  • ersättning för det drabbade bostadsrättsmedlemmarnas självrisker
  • avfuktningsförsäkring och hussvampsförsäkring ingår
  • nöjdare hyresgäster tack vare bättre inomhusmiljö

Vattenskador tar tid och kostar pengar

Det är besvärligt med vattenskador, och de är oplanerade. Det tar tid att hantera skadan, ordna skadebesiktning, sköta kontakten med försäkringsbolaget och se till att det blir avfuktat och reparerat. Dessutom kan du behöva ordna ersättningsbostäder till dina hyresgäster. Vi kan hjälpa dig att förebygga och ge ditt flerbostadshus ett extra skydd mot fuktproblem och vattenskador.

Vem är försäkringsgivare och distributör?

Anticimex Försäkringar är försäkringsgivare och distributör av försäkringen.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.