HACCP i praktiken

Att identifiera , bedöma och kontrollera alla faror i produktionen det är vad HACCP handlar om. Kursen HACCP i praktiken vänder sig till dig som är ansvarig för matsäkerhet och kvalitet i storhushåll, livsmedelsindustrin och andra verksamheter där kraven på produktsäkerhet är höga. Utbildningen i HACCP kan hållas på plats hos er eller hos oss på Anticimex.

Vi kan nu erbjuda de flesta av våra utbildningar i digitalt format. Det gör att du kan följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum.

Ansvarar du för kvalitet och matsäkerhet?

Utbildningen HACCP i praktiken är utformad för dig som är ansvarig för matsäkerhet och kvalitet inom detaljhandel, restaurang, storhushåll, livsmedelsindustri samt andra producenter med högre krav på produktsäkerhet.

HACCP - ett sätt att kontrollera faror

HACCP är ett arbetssätt för att identifiera , bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Faror som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att verksamheter där man hanterar livsmedel ska kunna följa HACCP-principerna krävs att du och övrig personal har rätt kunskap.

Det här ingår i kursen

• Introduktion i HACCP
• Faror i livsmedelshantering
• Inledande HACCP-arbete
• Faroanalys och riskvärdering
• Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP)
• Gränsvärden och övervakning
• Korrigerande åtgärder
• Validering, verifiering och revidering
• Upprätta HACCP-plan
• Implementera HACCP-plan

Efter kursen vet du hur en HACCP-plan

• upprättas
• verifieras, valideras och revideras
• implementeras i verksamheten

Lär dig analysera faror genom teori och praktik

Anticmex utbildning HACCP i praktiken följer Codex Alimentarius principer och ger dig fördjupad kunskap i arbetet med HACCP. Utöver den teoretiska utbildningen får du bland annat göra en faroanalys och HACCP-plan samt genom praktiskt arbete lära dig implementera HACCP.

Teori och praktik för bästa resultat

Kursen i HACCP leds av Anticimex erfarna utbildare som har lång erfarenhet av att arbeta med matsäkerhet hos olika företag.

Utbildarna varvar teori, praktik, diskussioner och grupparbeten för att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning. Den avslutas med ett skriftligt prov och alla som blir godkända får ett diplom efter avslutad kurs.

Vill ni läsa kursen hos oss eller hos er?

Kursen HACCP i praktiken passar bra att hålla hos er med konkreta exempel från er egen verksamhet. Kontakta oss om du vill att vi skräddarsyr en utbildning för ditt företag.

Den hålls också som öppen utbildning med deltagare från olika verksamheter, se aktuella utbildningstillfällen. Hör av dig till oss om du har frågor.

Kurstid: 2 dagar

Kursen hålls under två heldagar à 8 timmar hos oss på Anticimex.

Förkunskaper

För att gå denna kurs ska deltagaren ha gått kursen Grundläggande livsmedelshygien eller ha kunskaper motsvarande Grundläggande livsmedelshygien.

Intresseanmälan 

Här kan du göra en intresseanmälan till de utbildningar vi erbjuder. Vi hör av oss inom kort med förslag på ett passande upplägg.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.