Skadebesiktning

Har du drabbats av en vattenskada? För att minimera både kostnader och besvär är det viktigt att du låter göra en noggrann bedömning av skadan från start. Som medlem i Bostadsrätterna och som försäkringstagare i Bostadsrätternas Försäkring har du här möjlighet att beställa en Skadebesiktning för att kontrollera din misstänka läckageskada.

Skadebesiktningen omfattar:

  • Fukt- och omfattningsmätning
  • Ställningstagande till skadeorsak
  • Upprättande av skaderapport innehållande bland annat uppgifter på skadade ytor, ytskikt inkl. dess ålder, uppskattad torktid vid avfuktningsbehov samt förslag på hur skadan skall åtgärdas.
  • Upprättande av bilddokument
  • Upprättande av mätprotokoll
  • Upprättande av måttsatt planskiss
  • Skadekostnadskalkyl upprättas och delges beställare. Med en förhandskalkyl får du en uppskattad kostnad kring din skada.

Medlemspris 3.950 kronor exklusive moms (ordinarie pris 4.400 kronor). För resor över 30 km tillkommer en kostnad av 117 kr per mil. 

Skadebesiktning utan skadekostnadskalkyl 

Önskar du endast skadebesiktning kan du beställa detta. Då blir priset 2.950 kronor exklusive moms.

Dina uppgifter 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.