Allmänna Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Anticimex Facebooksida, Twitter samt LinkedIn.

 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 3. Ansvarig för tävlingen är: Anticimex AB, Box 47025, 100 74 Stockholm.

 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige samt ha vårdnadshavares samtycke. 

 5. För att tävla behöver du skicka in en bild på ett lantbruk. Den bästa bilden vinner. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

 6. Tävlingen är öppen från 2017-06-16 till 2017-06-22.  

 7. Priserna i tävlingen består av: 6 biljetter till Borgeby fältdagar.

 8. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.

 9.  Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris. Vinsten kan inte heller överlåtas till annan.

 10. Tävlingen är inte öppen för anställda på Anticimex eller hos något företag inblandat i tävlingen. Anticimex förebehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Anticimex får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 11. Anticimex tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Anticimex. Anticimex tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Anticimex beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 13.  Vid misstanke om fusk i något avseende äger Anticimex rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Anticimex marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 15. Vinnaren kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Anticimex kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar. Om inte vinnaren gått att nå äger Anticimex rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Anticimex. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Anticimex får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Anticimex normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Anticimex förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

 18. Användningsrätt av inskickade bilder. 
  Rätten att använda inskickade bilder ska medföra en rätt för Anticimex att för all framtid fritt:

 • Publicering på Anticimex interna och externa hemsidor.
 • Publicering i reklammaterial, trycksaker, kataloger, utbildningsmaterial eller motsvarande
 • Publicering i kundtidning eller motsvarande informationskälla
 • Lagring av Bilderna i Anticimex bildarkiv
 • Användning som pressbilder att användas av tidningsredaktioner och motsvarande.
 • Liknande användning

 

Publicerad: 2017-06-16

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.