Viktig information om försäkringsdistribution

Försäkringen distribueras av:

Anticimex Försäkringar AB
Box 47025
100 74 Stockholm

www.anticimex.se

Reg. nr: SE502000-8958

Styrelsens säte: Stockholm

Tel: 075-245 10 00

Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§.

Anticimex Försäkringar AB är ett försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen
Besöksadress:

Brunnsgatan 3

Postadress:

Finansinspektionen 

Box 7821
103 97 Stockholm

www.finansinspektionen.se

E-post: finansinspektionen@fi.se

Tel:08-408 980 00

Konsumentverket utövar tillsyn avseende bolagets marknadsföring och reklam.

Besöksadress:

Tage Erlandergatan 8A

Postadress:

Konsumentverket/KO

Box 48

651 02 Karlstad.
www.konsumentverket.se

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Tel: 0771–42 33 00

Klagomål

Vid klagomål på försäkringsdistributionen ska kunden i första hand kunden vända sig till dem som hanterar försäkringsdistribution på bolaget genom att maila till forsakringsgruppen@anticimexforsakringar.se

Alternativt kan du vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig genom att maila till klagomalsansvarig@anticimex.se

För mer information om Anticimex Försäkringars klagomålshantering se:

www.anticimex.com/sv-SE/kontakt/om-du-inte-ar-nojd/

Vid tvist med försäkringsbolaget avseende försäkringsdistributionen kan ni vända er till domstol med ärendet. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Publicerad: 2018-09-10

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.