Äkta hussvamp halverar hållfastheten i virke.

Har ditt hus drabbats av äkta hussvamp? Att få bort den är ett krävande jobb som du inte kan göra på egen hand. Den växer snabbt, bryter ner virket och försämrar hållfastheten. Ett angrepp som ser obetydligt ut kan leda till att hållfastheten är halverad. Vi kan hjälpa dig med sanering och försäkring mot hussvamp.

Skydda din fastighet mot hussvamp

Hög fuktighet och tillgång på organiskt material är en förutsättning för den absolut farligaste virkesförstöraren - äkta hussvamp, Serpula lacrymans. Den kan själv tillföra fukt till en konstruktion och på så sätt skapa sina egna förutsättningar för sin utbredning. Vid rätt förhållanden (30 procent fuktkvot i virket och + 20°C) växer hussvampen snabbt, ända upp till 6 mm per dygn!

Här är några tips på kompletterande saker du kan göra själv för att undvika fuktskador och hussvampsangrepp:

  • Inspektera krypgrunden för att se om den är torr.
  • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv, i krypgrunder etcetera. 
  • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvattnet.
  • Skapa inte täta utrymmen. Bygg inte in krypgrunden, källartrappan eller kattvinden, du ska kunna se in i dem!

Anlita professionell hjälp för att få bort hussvamp

Att få bort ett hussvampsangrepp är ett stort och krävande jobb som du måste anlita yrkesfolk till. Allt angripet byggnadsmaterial, samt en säkerhetszon in i friskt virke måste avlägsnas, all fukt torkas ordentligt och kringliggande byggnadsmaterial saneras med lämplig metod. Det kan vi hjälpa dig med.

Håll koll på skorstenar och murverk

Vid nedbrytningen av virket utsöndrar hussvampen bland annat en syra, oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera denna syra med hjälp av kalk. Därför förekommer ofta hussvamp i anslutning till skorstenar och andra murverk.

En farlig virkesförstörare - äkta hussvamp

Den typ av rötsvampar som dominerar i byggnadsvirke är brunrötesvampar. Det finns cirka 180 arter vilka är mer eller mindre vanliga i byggnader. Den absolut farligaste virkesförstöraren är den äkta hussvampen, Serpula lacrymans. Den kan nämligen själv tillföra fukt till en konstruktion och på så sätt skapa sina egna förutsättningar för sin utbredning. Hussvampen växer snabbt – vid rätt förhållanden (30 procent fuktkvot i virket och + 20°C) ända upp till 6 mm per dygn!

Hussvamp sprider sig över stora ytor

Hussvamp växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel. Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen. I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka. Med hjälp av strängarna kan svampen sprida sig över stora ytor.

Resultatet är röta och krympande virke

Det gemensamma för alla arter av brunrötesvampar är att de bryter ner virke genom en komplicerad biologisk process. Rötan de orsakar kallas för brunröta men också för krympningsröta, eftersom virket krymper och spricker sönder i form av kuber. Virket brunfärgas, blir sprött och går lätt att smula sönder.

Kraftigt försämrad hållfasthet i virket

Vid krympningsröta förstörs cellulosan medan ligninet (vedämnet) förblir mer eller mindre intakt. Det innebär att hållfastheten i byggnadsvirket försämras kraftigt. Ett angrepp som ser obetydligt ut kan exempelvis betyda att hållfastheten är halverad.

Transporterar fukt från marken

När svampen bryter ned virkets cellulosa kan den transportera fukt bland annat från marken där den ofta har sitt ursprung, ibland långt ifrån den skadade konstruktionen. I fuktig atmosfär avsöndrar svampens mycel klara droppar av rent vatten, vilket har gett svampen dess latinska artnamn (lacrymans = den gråtande). 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.