Rötsvampsangrepp vanligt i trähus.

Misstänker du att ditt trähus har fått rötsvamp? I Sverige är runt 85 procent av alla småhus byggda i trä. Rötsvampar trivs och växer i fuktiga trämaterial. Trä påverkas av den naturliga fukt som finns i luften, vilket leder till att rötsvampsangrepp tyvärr är mycket vanliga. Kontakta oss om du har frågor om rötsvampar och rötskador.

Anlita oss för att få bort rötsvamp

Om du misstänker att du har drabbats av rötskada är det viktigt att ta reda på vilken typ av rötsvamp som orsakat skadan eftersom olika svampar kräver olika saneringsmetoder. Att sanera ett rötsvampsangrepp är ett stort och krävande jobb. Allt angripet byggnadsmaterial måste tas bort, all fukt torkas ordentligt och kringliggande byggnadsmaterial och mark saneras med lämplig metod.

En rötskada kan torka ut och avstanna om fukttillförseln avbryts, men eftersom det skadade träet ofta behöver bytas ut innebär en rötskada ofta kostsamma och besvärliga reparationer. Hör av dig till om du vill veta mer om hur vi kan sanera ditt hus.

Tips och råd för att minimera risken för angrepp

Hög fuktighet är en förutsättning för att rötsvampar ska börja växa. Fuktskador kan uppkomma på grund av många saker, exempelvis oventilerade krypgrunder eller vindar, felaktig tilläggsisolering eller eftersatt underhåll. Här är några tips på saker du kan göra själv för att minimera risken för rötsvampsangrepp:

  • Inspektera träkonstruktionerna regelbundet. Kontrollera virkets hårdhet med en knivspets. Om virket är mycket mjukt eller smular sönder kan det vara rötskadat.
  • Inspektera krypgrunden för att se om den är torr.
  • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv, i krypgrunder med mera.
  • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvattnet.

Skapa inte täta utrymmen. Se till att krypgrund, källartrappa, kattvind med mera har bra ventilation.

Vanligt med rötsvampsangrepp i trähus

Trä är ett av de populäraste byggnadsmaterialen i våra hus. Trä används i olika bärande konstruktioner, fönster, dörrar, lister och inredningar. Det är också ett vanligt material i fasader, tak och golv.

Rötsvampar trivs i fuktiga trämaterial. Fuktkvoten måste vara högre än 20 procent för att en rötsvamp ska kunna orsaka skada. Eftersom trä påverkas av den naturliga fukt som finns i vår luft är rötsvampsangrepp i hus tyvärr mycket vanligt.

Husets yttre och inre träkonstruktioner drabbas

Rötsvamparnas sporer sprids med luften. När de kommer i kontakt med trä som har lämplig fuktkvot och temperatur gror sporerna och små tunna celltrådar (hyfer) utvecklas. Problemet med rötsvampar är att de bryter ned virkets hållfasthet och förkortar dess livslängd.

Trä kan vara angripet av rötsvampar utan att någon synlig fruktkropp har bildats. Ofta drabbas husets yttre träkonstruktioner. Om det vill sig illa kan rötsvamparna även sprida sig till inre konstruktioner, exempelvis bjälklag och golvsyllar.

Rötsvampar kan även tränga sig djupt in i virket och det kan därför vara svårt att bedöma hur omfattande ett angrepp är. Tyvärr upptäcks rötsvamparnas utbredning ofta först när spridningen har blivit stor och skadan allvarlig.

Tre olika svamptyper orsakar rötskador

Rötsvamp är ett samlingsnamn på svampar som angriper och bryter ner trä. Rötskador kan orsakas av tre olika svamptyper: brunrötesvampar, vitrötesvampar och mjukrötessvampar. Vid ett rötsvampsangrepp blir träet porösare, vilket ökar träets förmåga att ta upp fukt. Rötsvampen breder ut sig, nedbrytningstakten av träet ökar ytterligare och en ond cirkel har påbörjats.

Mjukrötessvampar finns ofta på ytan av konstruktioner som utsatts för hög fuktbelastning under en längre tid, exempelvis fönsterbågar. Mjukrötessvampar kan dessutom angripa impregnerat virke. Vitrötesvampar är inte lika vanliga i byggnader eftersom de främst angriper virke från lövträd.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.