Skyddar din fasad mot fukt och mögel?

Tar du hand om din fasad? Den är husets rustning som skyddar väggar och stomme mot röta och olika former av mögel, till exempel svartmögel. Glöm inte heller att skydda dina fönster mot fukt, fönstren är fasadens känsligaste del och många husägare glömmer bort dem. Hör av dig om du misstänker att du har svartmögel eller om du har andra fuktproblem.

Så slipper du få fuktskador i fasaden

Sprickor, hål, andra otätheter och missfärgningar kan vara tecken på en skadad fasad. Undersök fasaden varje år för att upptäcka problem i tid och undvika stora skador. Det går snabbt och enkelt, oavsett om du har tegelfasad, putsfasad eller träfasad. Koppla dessutom bort vattenslangen från vattenutkastaren i god tid innan det blir kallt. Se till att den är frostsäker och självdränerande.

Ta väl hand om fönstrets alla delar

Fönstren har flera delar som måste tas om hand. Fönsterkarmar och fönsterbågar kan skadas av fukt och röta. Kittet spricker efter några år. Dessutom måste fönsterblecken vara rätt monterade och täta mot fasaden. för att förhindra fuktskador. Laga fönster som är trasiga. Byt ut skadade delar och kitta om vid behov.

Tips & råd för din fasad

Så undersöker du fasaden

 • Gå runt och inspektera fasaden minst en gång varje år, även om du inte misstänker fuktskada.
 • Gör en extra kontroll efter perioder med mycket regn eller hög luftfuktighet.
 • Håll utkik efter sprickor, hål och andra otätheter i fasaden.
 • Skador uppstår ofta bakom växter. Titta alltid hur det ser ut vid buskar, murgrönor eller annan växtlighet. De kan växa fast och leda fukt.
 • Undvik helst växter nära och på fasaden.
 • Titta särskilt noga vid anslutningar, vattenutkastare eller där något är fastsatt.
 • Glöm inte att inspektera fönstren varje år.
 • Var noga med plåtbleck runt fönster och dörrar. De ska vara väl uppvikta bakom fasaden och täta.

Så reparerar du fasaden

 • Om det är sprickor eller hål i fasaden, undersök så att väggen innanför inte är skadad.
 • Är väggen bakom fasaden skadad, kontakta fackman inom målning, putsning, murning eller fukt, beroende på vilken typ av fasad du har: trä, puts eller tegel.

Viktigt att måla om träfasader

En träfasad bör normalt tvättas och målas om vart tionde år. Glöm inte att måla ändarna på träet, både mot tak och mot mark. Det är ett vanligt misstag husägare gör, vilket öppnar upp för fukt i fasaden.

Dessutom bör du åtgärda sprickor, hål i träet och väldigt flagnad färg samt byta ut trasiga, ruttna eller förmultnade plankor.

Tegelfasader ger bra fuktskydd

Fasader av tegel står ofta emot fukt bra. Det finns dock risk för fuktskador om fasaden är trasig. Om fasaden har skadats av fukt är det inte teglet i sig som drabbats utan de bakomliggande vägglagren.Du bör göra en fuktutredning för att ta reda på bakomliggande orsaker och hur du ska åtgärda problemet.

Fasader av puts är fuktkänsliga

Fasader av puts är mycket känsliga för fukt. Men sköter du underhållet av putsen och reparerar skador snabbt håller fasaden länge. Problemet med skador i en putsfasad är att de inte går att laga inifrån. Det innebär att du kan bli tvungen att ta bort all puts och utvändig isolering, vilket kostar mycket pengar. Skador är svåra att upptäcka tidigt, eftersom det är vägglagren innanför putsen som drabbas. Tecken på problem är rinnmärken, missfärgningar och puts som har lossnat. För att undersöka hur fuktigt väggen är krävs en fuktmätning av en fackman. Kontakta oss så gör vi en besiktning.

Tips & råd för putsfasader

 • Åtgärda puts som släppt, sprickor, hål, ojämnheter och missfärgningar.
 • Anlita en fackman för att ta reda på om fasaden är tät eller inte. Det är svårt att göra själv.
 • Undersök så att väggen bakom är oskadad om du ska reparera putsen.
 • Kontrollera att ingen fukt finns i sprickor eller hål innan du lägger på ny puts.
 • Tänk på att det är svårt få en snygg fasad vid delreparation.
 • När något ska fästas i fasaden ska hålen borras lite underifrån och uppåt. Täta hålen. Då rinner inte vatten in i lika lätt.
 • Det som fästs, till exempel en skylt, ska inte sitta direkt mot fasaden, utan lutas bort från den.
 • Sätt droppbleck över dörrar och fönster. De ska luta tillräckligt för att vatten lätt ska rinna ned och inte droppa på väggen.
 • Säkerställ att du renoverar i enlighet med gällande regler.
 • Välj med fördel ett fasadsystem som kan uppfylla kraven om P-märkning.
 • Kontakta alltid en fackman för råd om hur du ska laga fasaden och följ alltid putsleverantörens anvisningar. Oftast är det bäst att en fackman utför arbetet.
Publicerad: 2016-03-17

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.