Är du orolig för fukt i källaren?

Har dina källargolv fuktskydd? Källargolv är lagda på husets grundplatta som ofta ligger direkt på marken. För att hindra fukt från marken att nå golven krävs ett fuktskydd på grundplattans undersida. Skyddet gör att golvkonstruktionen inte blir skadad. I äldre hus är det fuktskyddet sällan tillräckligt bra.

Tips och råd för dina källargolv

Markfukten kan orsaka fuktskador i golv som har organiskt material, till exempel trä. För att undvika fuktproblem bör du:

 • Inspektera ytskiktet då och då:
  • Klinker: leta efter sprickor i plattor och fogar.
  • Plastmatta: leta efter ställen där plastmattan har släppt, spruckit eller bubblor har bildats.
 • Lukta efter mögeldoft vid golv och väggvinklar.
 • Kolla längst ned vid väggarna i angränsande rum efter missfärgningar och fukt.

Täta golv i badrum och tvättstuga

Badrumsgolv får av naturliga skäl också utstå en hel del fukt. Därför är ett väl fungerande fuktskydd viktigt, annars kan fukt tränga ned i golvet. Tvättstugan är ett annat rum med mycket fukt.

Fukt från marken kan dessutom tränga in utifrån, genom betongen och upp till golvets olika delar. Det sker i äldre hus beroende på det sätt man byggde det yttre fuktskyddet under grundplattan eller källaren.

Gemensamt för alla golvkonstruktioner är vikten av ett tätskikt som håller tätt. Tätskiktet är plastmattan som du går på eller så ligger det osynligt under klinkergolvet. Rör som kommer upp genom golvet är ytterligare en fuktbov. Oroar du dig för mögel eller andra fuktskador i ditt badrum? Hör av dig till oss.

Tips & råd för badrumsgolv

 • Inspektera ytskiktet då och då, det vill säga klinker eller plastmatta.
 • Klinker: Leta efter sprickor i plattor och fogar.
 • Plastmatta: Leta efter ställen där mattan har släppt, spruckit eller bubblor har bildats.
 • Kolla längst ned vid väggarna i angränsande rum efter missfärgningar och fukt.
 • Kolla under badrummet efter missfärgningar och fukt om du bor i flervåningshus.

En fungerande golvbrunn hindrar fukt

Rensar du dina golvbrunnar regelbundet? En fungerande och riktigt installerad golvbrunn är även det en bra försäkring mot fukt- och vattenskador. Nära en fjärdedel av alla skador i badrum beror på att golvets tätskikt inte ansluts på rätt sätt till brunnen. I tvättstugor är motsvarande siffra drygt en av tio skador.

Tips & råd för dina golvbrunnar

 • Golvbrunnen ska vara lätt att komma åt så att du enkelt kan rensa den.
 • Rensa golvbrunnen några gånger per år för att hålla den ren och därmed minska risken för skador.
 • Byt golvbrunnen när du renoverar för att vara säker på att det nya tätskiktet ansluts rätt mot golvbrunnen. Den ska vara installerad på ett fackmässigt sätt.
 • Kolla att klämringen på golvbrunnen sitter ordentligt fast.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.