Torpargrund

Torpargrunden kan ibland förväxlas med krypgrund. De båda konstruktionerna skiljer sig i regel åt, fast den gemensamma nämnaren är att det finns en luftficka under bostaden. Torpargrunden är en äldre typ av konstruktion som sällan byggs nu för tiden och de byggnader som har torpargrund är framförallt äldre sommarstugor och torp.

Torpargrunder klassas inte som en riskkonstruktion i lika stor utsträckning som krypgrunder. Detta kan till stor del härledas till konstruktionens funktion avseende ventilation, isolering samt uppvärmning, fast där torpargrunden likväl kan få problem orsakat av fukt och mögel.

Torpargrundens ventilation och isolering

Många torpargrunder har en värmekälla varpå fundamentet går ner i torpargrunden, vilket ursprungligen gör grunden relativt tålig mot fukt. Men efter det att husen åldras, tillbyggnationer görs och värmesystem ersätts kan torpargrunden ursprungliga goda fuktegenskaper bli mindre effektiva med tiden.

När många torpargrunder byggdes gjordes detta med just värmekällan som utgångspunkt och isoleringen blev sekundär. Exempelvis byggdes inte golvbjälklaget in helt i byggnaden vilket lätt orsakar kalla golv under vinterhalvåret.

Så upptäcker du fukt i torpargrunder

  • Besiktiga grunden minst en gång/år
  • Synligt mikrobiell påväxt i grunden eller till och med rötskador
  • Känns marken eller konstruktionen i grunden fuktig
  • Avvikande lukt i hus eller grund

Så kan du åtgärda fuktproblemen

  • Låt en fackman kontrollera grunden och skapa en åtgärdsplan för grunden och eventuella bristerna
  • Sänk fuktnivåerna med hjälp av en krypgrundsavfuktare
  • Led bort vatten från stuprör som eventuellt slutar vid husgrunden
  • Rensa marken i grunden från allt organiskt material

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.