Håll utkik efter fukt och mögel på vinden.

Har du en fuktig vind kan fukten sätta sig i trä och isolering, vilket i sin tur kan orsaka mögel och röta. Skadorna brukar främst drabba yttertakets insida och takbjälkarna. Har du redan mögel- eller fuktskador måste du ta reda på varifrån de kommer. Hör av dig till oss om du misstänker fuktproblem på din vind.

Så upptäcker du skadorna

Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak samt om träet har mögelpåväxt. Vattenläckage från utsidan kan snabbt utveckla skador. En till synes frisk vind kan få stora mögelskador på bara några månader.

Så åtgärdar du skadorna

 • Skador som uppkommer genom luftläckage från bostadsdelen utvecklas långsamt. Upptäcks de tidigt brukar det räcka med att förbättra ventilationen i bostaden och täta vindsbjälklaget upp mot vinden.
 • Byt ut träkonstruktioner som är skadade av mögel eller röta och täta läckage.
 • Observera att ökad ventilation på vinden oftast inte är en lösning på problemet; det kan snarare förvärra skadorna.

Tips för att förebygga och skydda vinden

Den enklaste försäkringen för att slippa problem är att inspektera din vind regelbundet. Gör det helst under vintern.

Kontrollera att:

 • Vindsluckan är tät och isolerad. Luckans isolering ska helst vara lika tjock som bjälklaget. Missfärgningar är ett tecken på att vindsluckan inte är tät.
 • Vindsfönster är täta och stängda.
 • Golven inte är fuktiga. 
 • Rör som går genom vinden och taket är täta och isolerade.
 • Rör inte slutar på vinden. Då släpper de ut fukt som sannolikt ger skador.
 • Det inte finns sprickor i taket och dålig isolering. Ser du missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.
 • Takbeklädnaden är hel.
 • Det är tätt runt skorstenen.
 • Yttertaket är i gott skick. Kontrollera detta på sommaren: Trasiga takpannor eller sprickor syns lättast från utifrån. Kolla även att skorstenens plåthuv sitter fast. Mät gärna luftfuktigheten då och då. Antingen kan du kontakta en expert eller köpa en mätare, som säljs i många byggbutiker.

Yttertak och takbjälkar drabbas ofta

En vind ska inte släppa in vatten eller för mycket fukt, vare sig inifrån eller utifrån. Utifrån kan fukt komma in genom fönster eller exempelvis för att taket är otätt. En otät vindslucka gör ofta att fuktig luft från bostaden stiger upp till vinden. Faran med en fuktig vind är att fukten kan sätta sig i trä och isolering, vilket i sin tur kan orsaka mögel och röta. Skadorna brukar främst drabba yttertakets insida och takbjälkarna.

Det kan bli dyrt att sanera vinden

Har du redan mögel- eller fuktskador måste du ta reda på varifrån fukten kommer. Efter det kan du bekämpa problemet. Skador på vinden ingår sällan i vanliga villaförsäkringar. Det gör att saneringar och reparationer kan bli dyra.

Publicerad: 2016-03-17

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.