Daniel Widberg, kreditchef

"Våra normer och värderingar har skapat en bra företagskultur, man tycker om att gå till jobbet helt enkelt!"

 

Vill du berätta lite om vad ditt jobb innebär?  

Jag ansvarar för hela processen från när vi lägger en order i systemet tills vi får betalt av vår kund. Hela kedjan måste höra ihop och vara synkad med vad gäller allt ifrån kreditgivning av en ny kund, fakturering, kravhantering till i de fall det behövs, inkasso. Målet är att ha effektiva flöden för att få in våra pengar. Till min hjälp har jag tre medarbetare. Min grupp, Kund och Kredit, som ingår i Ekonomiavdelningen, är ett centralt team, där vi alla fyra hjälps åt med alla delar i processen. Jag är även tillfälligt ansvarig för vår centrala avtalsadministration som administrerar och fakturerar våra företagsavtal. Det är en rolig utmaning som ledare att få förtroendet att ta hand om och stötta en avdelning till. Det är också nyttigt för mig i min yrkesroll att lära mig mera om avtalsregistrering och fakturering.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jobbet är så omväxlande; bokningar i ekonomisystemet, att jag får grotta in mig i siffror och kundkontakt. Att dessutom få vara ansvarig för två team är spännande och utmanande. Jag är involverad i en massa snabba beslut. Jag har jättetrevliga kollegor och jag uppskattar det fina samarbetet vi har. Helheten med alla olika delar gör att det aldrig blir tråkigt på jobbet.

Vad är dina största utmaningar i jobbet?

Det är att få tiden att räcka till. Men det gör den om man prioriterar rätt och fokuserar på rätt saker.

Hur kom det sig att du sökte dig till Anticimex?

Jag började jobba på Anticimex 2013. Efter åtta år på mitt tidigare arbete var jag sugen på nya utmaningar och ville ta ett nytt steg i min karriär. Att få jobba i ett tjänsteföretag lockade och varumärket Anticimex känner ju alla till. När jag fick höra att företaget varit så framgångsrikt sedan 1934 så förstod jag att Anticimex är något unikt.

Kände du dig välkommen när du började?

Absolut! Jag fick ett mycket bra introduktionsprogram både på ekonomiavdelningen och en tvådagarskurs som heter ”Välkommen till Anticimex” som vi kör för alla nyanställda. Efter det var jag ute i fält med en tekniker och sanerade både råtta och vägglus, det var lärorikt! Jag fick ett varmt bemötande av mina nya kollegor och kom fort in i mitt jobb. Jag kände snabbt att Anticimex värnar om en bra arbetsmiljö och att man bryr sig om sina anställda.

Känner du att Anticimex satsar på att utbilda medarbetarna?

Vi har många interna utbildningar och även en del webbutbildningar. Självklart för våra tekniker, men även för oss som HK-medarbetare. Jag förstår varför våra tekniker är så kompetenta! Det är viktigt att all personal har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra sitt arbete och där tycker jag att Anticimex tänker rätt. Personligen har jag fått en bra ledarskapsutbildning med många bra verktyg som jag använder dagligen. Bland annat verktyget "att hålla i effektiva möten". Men man kan inte bara vara effektiv, då blir det tråkigt…

Har du utvecklats i din yrkesroll sedan du började här?

Det har jag verkligen. Jag har fått bygga upp en central kreditavdelning och även varit med när vi köpt upp och fusionerat 16 franchisekontor in i Anticimex AB. Numera är vi ett företag med 29 lokalkontor och vi jobbar mera enhetligt. Jag arbetar även med försäkringar eftersom vi även sköter Anticimex Försäkringar AB:s kundreskontra. Försäkringar är intressant och lärorikt med alla regelverk som finns. Snart ska vi byta affärssystem, så min utveckling fortsätter i rask takt. Mina år på Anticimex kommer inte summeras som några rader i ett CV - det här är en lärorik resa med minnen för livet.

Våra värderingar, Trust, Innovation och Passion. Lever du och vi efter dem?

Det är viktigt att arbetsgivaren organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar
och där tycker jag att vi har kommit långt. Jag känner att våra värderingar verkligen är gemensamma och att våra medarbetare ställer sig bakom dem. Vi påminns om våra värderingar varenda arbetsdag eftersom de finns på datorns skärmsläckare.

Välj ut den värdering som du identifierar dig med mest.

”Trust” är min favorit. Jag har fått höra från mina kollegor att jag har en hög tillit till min grupp och det tycker jag är viktigt. Det finns all anledning att sträva efter en hög tillit, gruppen blir mer självständig, utvecklas bra och man växer i sin yrkesroll.

Du var den ledare som hade högst ledarskapsscore i bolaget vid medarbetarundersökningen 2017, har det med tilliten att göra tror du?

Jag är övertygad att just mitt synsätt på tillit påverkade. Jag blev jätteglad över resultatet, det är ett slags betyg på att det jag gör är rätt och uppskattas.

Vill du ge exempel på vad hos Anticimex som sticker ut på ett positivt sätt?

För det första är Anticimex ett starkt varumärke. För det andra så tycker jag att företaget styrs av en stark ansvarskänsla där våra kunder alltid kan känna sig trygga. På Anticimex blir kunden inte kopplad mellan olika avdelningar och i de fall vi inte kan lösa ärendet på en gång så ber vi att få återkomma - och det gör vi alltid!

Du arbetar på HK i Marievik i Stockholm. Vi arbetar aktivitetsbaserat, hur fungerar det tycker du?

Bra! Jag sitter på olika platser efter behov; konferensrum, samtalsrum och öppet landskap. Man snappar upp så mycket när man sitter med kollegor i öppet landskap. Det är lärorikt, samtidigt som man kan flika in lite med sina kunskaper andras diskussioner. Vi är några chefer här på HK som tillämpar fikaavstämningar i fiket. Inget samtalsrum, ingen fast agenda, ingen låst tid i Outlook. Det blir mer avslappnat att mötas i en mer neutral plats över en kopp kaffe. Sedan vi flyttade till detta kontor, 2016, har vi alla fått redskap som gör att vi kan jobba hemifrån. Det underlättar för alla. 

Vi har stor fokus på hållbarhet. Vad är hållbarhet för dig och hur kommer det in i din roll?

Att jobba med hållbarhet visar att vi är ett ansvarstagande bolag och jag är stolt över att Anticimex fokuserar på just detta. På ekonomiavdelningen har vi kommit långt med mångfaldsarbetet, vi har medarbetare med rötter ifrån Albanien, Bosnien, Finland, Israel, Syrien och Turkiet. Jag tror att vår sammansättning av varierande erfarenheter och bakgrund ökar kvaliteten i verksamheten. Personligen försöker jag undvika pappersutskrifter och jobbar aktivt med att minska andelen pappersfakturor.

Det är viktigt med ett bra arbetsklimat. Hur samarbetar du med dina kollegor och chefer?

Vi har ett bra samarbete, både mellan chefer och medarbetare. Jag försöker själv som ledare alltid vara tillgänglig och närvarande i alla kommunikationskanaler. Det är också viktigt med transparens, öppen kommunikation och att man har regelbundna gruppmöten. Man får inte glömma att man även måste kunna koppla av och fika tillsammans, skratta och prata om annat än jobb.

Vi pratar mycket om nördiga hjältar nu i vårt employer branding-arbete. Nörd som i att vara mycket kunnig och hjälte som i att vi hjälper kunderna. Känner du dig som en nördig hjälte?

Det kan man nog säga. Jag har jobbar över 15 år med kreditgivning och är nog nördigt kunnig inom området. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul och vill hela tiden lära mig mer. Inte bara jag, utan alla medarbetare i mina två team är hjältar, vi vill alla verkligen göra ett bra arbete som resulterar i riktigt nöjda kunder!

Om du skulle beskriva Anticimex som arbetsgivare, vad skulle du säga då?

Jag upplever att vi som jobbar på Anticimex känner en stolthet för bolaget. De tjänster vi erbjuder är riktigt bra. Våra medarbetare respekterar och har förtroende till varandra, det skapar en väldig trevlig stämning på jobbet. Anticimex utvecklas och växer hela tiden och det är spännande med ett svenskt bolag som tillhör en internationell koncern. Sedan ska tilläggas att våra normer och värderingar har skapat en bra företagskultur, man tycker om att gå till jobbet helt enkelt!

Om du fick önska, vad skulle kunna bli bättre på Anticimex?

Inget specifikt som sticker ut. Vi jobbar hela tiden med förbättringar, både stora och små.

Vem rekommenderar du att arbeta med ekonomi på Anticimex?

En ekonom som gillar att jobba i en föränderlig miljö i ett företag som har en spännande blandning av ett entreprenörsföretag och en internationell koncern. Hen ska också gilla att jobba i grupp, för på ekonomi hjälps vi alla åt när det behövs. Första dagarna i månaden är hektiska när vi ska få ihop ett månadsbokslut. Då hjälps alla åt så att vi blir färdiga till deadline.

Vad vill du säga till någon som överväger en anställning på Anticimex?

Om du gillar arbeta med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö där alla jobbar
mot samma mål, då rekommenderar jag verkligen dig att söka!

Publicerad: 2018-05-11

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.