Kommunen som ligger steget före råttorna i avloppen

Växjö kommun har haft ett långt samarbete med Anticimex och redan 2011 började de jobba med Anticimex smarta avloppsfällor. Problemen med råttor under jord har inte bara minskat utan hålls nu under kontroll med hjälp av förebyggande arbete och digital övervakning.


Installation av avloppsfälla i Växjö kommun. Från vänster: Peter Kyander, säljare Anticimex Växjö, Johan Jonsson, skadedjurstekniker Anticimex Växjö och Peter Gustavsson, Utredningstekniker på Tekniska förvaltningen på Växjö kommun.

Kommunen har idag runt 1 000 brunnar som övervakas av 28 smarta avloppsfällor under mark. Växjö kommun introducerades för Anticimex avloppsfälla i samband med att de skulle Revaq-certifieras* och behövde hålla nere nivån av farliga ämnen i kommunens avloppsystem.

- Vi började med fem fällor 2011 och därefter har samarbetet utvecklats och omfattningen av de digitala fällorna utökats allteftersom, berättar Peter Gustavsson, utredningstekniker på Tekniska förvaltningen Växjö kommun.

I samarbetet har Anticimex en kontinuerlig dialog med Växjö kommun med ett fysiskt möte fyra gånger per år där man utvärderar läget och analyserar statistik för att uppnå önskad effekt av insatserna.

- Vi får dessutom ta del av statistik en gång i månaden vilket är viktigt och givande för att kunna ha koll berättar Peter Gustavsson. Det är bra att kunna påvisa med hjälp av data att det finns problem vi behöver jobba med.

Arbetet anpassas vid exempelvis större byggprojekt i kommunen, som är vanligt förekommande i tätorten och som ofta resulterar i en högre aktivitet av råttor ovan mark, något som Peter Gustavsson också vittnar om;

- Inför bygget av vårt nya kommunhus kontaktade vi Anticimex eftersom vi visste att det skulle leda till större problem med råttor. Anticimex lade till och flyttade runt fällor där det behövdes vilket gjorde att vi kunde ligga steget före hela tiden.

Har ni några tips till andra som upplever liknande problem med råttor?

- Ja, ta tag i problemet, lyssna inte på dom som säger att det inte är ett problem, för det är det och kan påvisas med hjälp av Anticimex smarta fällor, kunskap och statistik. Vi ser att råttorna minskar jämfört med starten och användningen av mindre mängd bekämpningsmedel går i linje med våra mål, säger Peter Gustavsson.

- Största fördelen är att vi nu har insyn i vad som faktiskt händer, fortsätter Peter Gustavsson. Vi får kontroll och känner oss trygga med att samarbeta med kunniga tekniker. Vi har gått från magkänsla till att veta.

*Läs mer om Revaq-certifiering på SvensktVatten 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.