Anticimex Hyltebruk

Anticimex Hyltebruk

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Du kan fylla i ett e-postformulär här på hemsidan eller ringa vår Kundservice.

Skadedjursbekämpning i Hyltebruk

Anticimex i Hyltebruk använder alltid en åtgärdstrappa vid bekämpning av skadedjur. Det innebär att vi ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand. 

Bekämpning av råttor och möss

Råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gnager gärna sönder elledningar och isolering, därför är det viktigt att vi håller dem bort från våra hem. För att skydda din inomhusmiljö mot råttor är det viktigt att täppa till alla tänkbara ingångar då det räcker med ett hål stort som en enkrona för att en råtta ska ta sig in i väggen eller taket. Har råttor eller möss lyckats ta sig in i din fastighet kan Anticimex hjälpa dig att bli av med dem.

Vägglöss

Vägglöss kan komma in i våra hem genom begangnade möbler eller via resväsväskan vi haft med oss på utlandsresan. Dagtid gömmer de sig i i springor i sängbottnar eller möbler för att sedan krypa fram och söka efter en lämplig värd att suga blod av under natten. Ofta är det en sovande människa som blir drabbad av deras bett, vilket i sin tur kan orsaka klåda och svullnad. Vägglöss går inte att bli av med på egen hand, kontakta oss därför så fort som möjligt så att en professionell sanering kan göras.

Läs mer om vår skadedjursförsäkring

Hus- och Överlåtelsebesiktning

Det kan få konsekvenser för både köpare och säljare om ett fel upptäcks efter att en husaffär avslutats. Som köpare ansvarar du för att göra en husbesktning innan du går vidare i köpprocessen. Våra besiktningstekniker i Hyltebruk kan hjälpa dig med en överlåtelsebesiktning där du får du reda på vilket skick huset är i. Besiktningen ger dig även möjlighet att upptäcka skador när de är små och bara behöver mindre reparationer. Efter besiktningen av huset får du ett protokoll med tips på hur du ökar bostadens livslängd.

Har du ett hus med en krypgrund är risken för fukt- och mögelangrepp stor. Det kan vara svårt att se och bedöma dessa angrep på egen hand, därför är det extra viktigt att få goda råd vid besiktningen. Vi kan hjälp dig med förebyggande åtgärder så som regelbundna besiktningar och installering av krypgrundavfuktare.  

Läs mer om hur du skyddar din krypgrund

Anticimex hjälper dig med energibesiktning och energideklaration

Äger du ett flerbostadshus i Hyltebruk kan det vara bra att se över energiförbrukningen och därmed även energikostnader i byggnaden. Med en energideklaration får du ett bra underlag som kan vara till hjälp när det kommer till att minska energianvändningen. Ta hjälp av en certifierad energiexpert från Anticimex för en genomgående energibesiktning av byggnaden och de områden som kan påverka energianvändningen. Deklarationen gäller i tio år och är ett lagkrav både för småhus och flerbostadshus. 

Beställ energideklaration

Brandskydd och brandsäkerhet i Hyltebruk

Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i Hyltebruk har ett ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga brand och upprätthålla ett gott brandskydd. Skulle en brand uppstå drabbas inte bara människor utan även verksamhetens produktion, lokaler, och inventarier. Med ett systematiskt brandskyddsarbete kan du och dina medarbetare öka brandsäkerheten genom att uppmärksamma risker och även begränsa spridningen om olyckan skulle vara framme.

Våra utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar som säkerställer att dina medarbetare får rätt kunskaper för att förebygga problem och risker i verksamheten. Anticimex i Hyltebruk erbjuder utbildningar inom matsäkerhet, hjärt- och lungräddning och brandskydd. Du kan välja mellan lärarledda och webbaserade utbildningar eller en kombination av båda metoderna. Efter utbildningen får godkända deltagare ett diplom/ intyg.

Första hjälpen och hjärt-och lungräddning

Om olycka är framme eller om någon drabbas av hjärtstopp kan ett snabbt agerande rädda liv. Genom att utbilda dig och dina medarbetare kan ni göra stor skillnad för den skadade vid en olycka. Vi erbjuder utbildningar inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR), hjärt- och lungräddning för barn samt med hjärtstartare.

Brandskyddsutbildning

För att förhindra att en brand uppstår gäller det att arbeta förebyggande. Med en brandskyddsutbildning säkerställer du att dina medarbetare har de kunskaper som krävs för att förhindra och släcka bränder. Hos Anticimex kan du gå allt från grundutbildningar till mer specifika utbildningar som är anpassade för den som är brandskyddsansvarig på en arbetsplats. Vi erbjuder även certifieringsutbildning för dig som bevakar eller arbetar med heta arbeten.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.