Användning av Anticimex varumärken

Här hittar du riktlinjer som anger hur tredje part får använda eller på annat sätt referera till Anticimex varumärkestillgångar. Här finns information om hur vi uttrycker oss, både visuellt och i skrift. Använd gärna våra texter och varumärkestillgångar, men alltid på ett respektfullt sätt. Beakta alltid våra regler.

Kortfattat om Anticimex

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Våra varumärkestillgångar

Anticimex varumärkestillgångar är:

  • Anticimex®
  • Anticimex SMART™
  • Anticimex logotyp

Dessa ägs av Anticimex. 

Användning av våra varumärkestillgångar

Våra varumärkestillgångar får endast användas i godkända sammanhang. Du får använda våra varumärkestillgångar i icke-kommersiella syften för att faktamässigt referera till Anticimex och våra tjänster och produkter, exempelvis i samband med skolarbeten och akademisk forskning.

När du använder våra varumärkestillgångar ska du följa Anticimex angivna användningsregler.

Ej godkänd användning

Du får inte använda våra varumärkestillgångar:

  • på ett sätt som antyder någon typ av koppling, nära relation, partnerskap, sponsorskap eller stödrelation med Anticimex.
  • om det kan tolkas som att textinnehållet har godkänts av eller representerar åsikter eller synpunkter som innehas av Anticimex eller dess personal.
  • i samband med något innehåll som kan kopplas till hasardspel, pornografi eller olaglig verksamhet.
  • i kombination med ditt namn, dina varumärken och produkter eller enkäter.
  • som en del av titeln på din blogg, bok eller hemsida.
  • på ett sätt som nedvärderar Anticimex eller dess verksamhet eller på ett sätt som är vilseledande, skadligt, obscent, oärligt, nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande.

Våra varumärkestillgångar skyddas av tillämpliga varumärkes-, copyright- och upphovsrättslagar. Genom att använda våra varumärkestillgångar bekräftar du att Anticimex är ensam ägare till varumärket och lovar samtidigt att inte göra intrång på våra rättigheter till varumärket, vilket inbegriper att bestrida vår användning av, registrering av, eller ansökan om att registrera ett sådant varumärke någonstans i världen.

Vår logotyp

Under förutsättning att ovan villkor uppfylls får Anticimex logotyp laddas ned och användas av media och samarbetspartner. Det är inte tillåtet att använda logotypen för privata vinstsyften. De angivna grafiska riktlinjerna ska alltid följas. Du kan ladda ner våran loggotyper här tillsammans med de grafiska riktlinjerna för hur den ska användas. 

Pressbilder

Du får använda våra bilder kostnadsfritt i redaktionellt syfte då Anticimex har medverkat i artikeln eller gjort ett uttalande. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Du får inte överlåta eller upplåta bilderna mot ersättning. Du får inte heller sälja böcker eller andra alster som innehåller en eller flera av våra bilder. Vid publicering måste fotografens namn anges. Här hittar du våra pressbilder.

Publicerad: 2016-07-18

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.