Cookiepolicy

Denna cookiepolicy uppdaterades 2020-02-03

1. Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler eller delar av information som sparas på din enhet (exempelvis dator, smartphone eller läsplatta) genom din webbläsare när du besöker Anticimex webbplatser, vidare benämnt som Sidorna. Varje cookie innehåller vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer, namnet på sidan cookien kommer ifrån samt dess livslängd, d.v.s. hur länge cookien finns lagrad på din enhet. Cookies utgör inget hot mot din enhet och överföring av exempelvis virus är därför inte möjlig.

2. Vad använder vi cookies till?

Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse på våra Sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, aggregerade statistik som gör det möjligt att förstå hur användare använder våra Sidor vilket på sikt hjälper oss att förbättra Sidornas struktur och innehåll.

3. Inhämtande av personuppgifter

Den information vi samlar in när du besöker våra Sidor sker på ett sådant sätt som varken äventyrar integritetsskyddet eller som kan kopplas till dig personligen. Överföring av personuppgifter kan komma att ske till tredjeland. Anticimex vidtar skyddsåtgärder för att skydda dessa uppgifter genom sekretessavtal, personuppgiftsbiträdesavtal samt Privacy Shield för överföringen av personuppgifterna. Det går att det att läsa mer om Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Exempel på uppgifter vi samlar in är:

  • IP adress
  • Typ av webbläsare
  • Operativsystem
  • Vilka sidor du besökt
  • Hur lång tid du spenderat på hemsidan
  • Vilken typ av kanal du kom från

4. Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två typer av cookies, temporära cookies (även kallat sessionscookies) och permanenta cookies. Våra Sidor använder sig av båda varianterna.

Temporära cookies placeras temporärt på din enhet när du besöker våra Sidor. Dessa cookies skickas mellan din enhet och servern under den tid du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din enhet kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter en tid om upp till 26 månader. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Dessutom skiljer sig cookies beroende på om de är första eller tredjepartcookies. Våra Sidor använder sig av båda varianterna. Cookies från första part placeras av den aktuella webbplatsen (exempelvis våra Sidor) du besöker medan cookies från tredje part är cookies som placeras på din enhet av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Våra Sidor kan inkludera cookies från tredje part som exempelvis leverantörer av analystjänster och sociala medier.

Första- och tredjepartscookies kan även fördelas in i följande kategorier:

  • Grundläggande cookies är nödvändiga för att Sidorna ska fungera och för att möjliggöra att du kan navigera och använda dess innehåll och funktioner. Utan dessa absolut nödvändiga cookies kommer Sidorna inte fungera så smidigt för dig som vi vill att de ska och vi kanske inte kan tillhandahålla Sidorna eller vissa funktioner som du efterfrågar.

  • Preferenscookies samlar information om dina val och preferenser och gör det möjligt för oss att komma ihåg språk eller andra lokala inställningar och anpassa Sidan i enlighet med detta.

  • Analyscookies samlar information om ditt användande av Sidorna och gör det möjligt för oss att förbättra hur de fungerar. Exempelvis visar analyscookies oss vilka sidor som är de mest besökta på Sidorna och hjälper oss registrera problem du har med Sidorna. Detta gör det möjligt för oss att se övergripande mönster över användning på Sidorna snarare än en enskild persons användning.

  • Marknadsföringscookies används för att visa huruvida vår annonsering är effektiv eller ej. På så sätt bidrar det till en bättre bild över hur vår marknadsföring kan bli mer relevant för användare.

5. Cookies på tredjepartswebbplatser

Förutom att använda cookies på våra egna Sidor, använder vi även cookies på tredjepartswebbplatser. Sådana cookies används för att rikta vår marknadsföring baserat på exempelvis användarens tidigare webbhistorik. Detta möjliggör för oss en mer relevant marknadsföring till de användare som det troligtvis intresserar.

6. Analys av Sidorna

Vi använder verktyg som Google Analytics, Freespee Call Tracking och Hotjar för att följa utvecklingen av Sidorna.

Genom Freespee Call Tracking mäter vi antalet inkommande samtal från vår hemsida vilket bland annat indikerar samtalets längd, geografisk plats samt på vilken sida samtalet kunde härledas till.

Hotjar används för att slumpvis spåra besökares beteendemönster på Sidorna. Detta gör vi i syfte att förbättra och vidareutveckla våra tjänster. All data och statistik som samlas in genom Hotjar lagras enligt Hotjars riktlinjer under ett anonymt ID och kan inte spåras till dina personuppgifter. 

Vi har även implementerat följande Google Analytics Annonseringsfunktioner: remarketing med Google Analytics, visningsrapportering för Googles Display-nätverk samt demografi- och intresserapporter i Google Analytics.

Du kan välja bort Google Analytics Annonseringsfunktioner, genom exempelvis annonsinställningar, annonsinställningar för mobilappar eller NAI:s verktyg för inaktivering av intressebaserad annonsering. För närmare information om hur du kan välja bort Google Analytics-funktioner, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Våra Sidor kan också inkludera sociala plugins, såsom Facebooks Gilla-knapp. Även om sådana sociala plugins kan vara synliga på våra Sidor kommer det aktuella innehållet direkt från tjänsteleverantören. Sociala medier som använder sociala plugins kan samla information om användarens besök i enlighet med deras gällande integritetspolicy. De aktuella tjänsterna lämnar inte ut de uppgifter som samlas in till Anticimex, om inte användaren uttryckligen har samtyckt till det.

7. Hur hanterar jag cookies?

Om din webbläsare är förinställd att acceptera cookies ger du ditt samtycke att låta våra Sidor placera cookies på din enhet. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att ta bort cookies som är lagrade på din enhet via din webbläsares inställningar. Mer information för ett urval av webbläsare hittar du på länkarna nedan.

Cookie-inställningar i Internet Explorer
Cookie-inställningar i Chrome
Cookie-inställningar i Firefox
Cookie-inställningar i Safari

8. Vad händer om jag blockerar cookies?

Om du väljer att förhindra att cookies lagras på din enhet kan detta medföra att din upplevelse på våra Sidor helt eller delvis slutar fungera.

9. Uppdatering av Cookiepolicy

Vi kan vid behov uppdatera denna cookiepolicy eftersom vi regelbundet ser över och utvecklar våra processer och kunderbjudande. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på våra Sidor.

10. Kontakt

För vidare frågor rörande vår cookiepolicy, vänligen kontakta sweden.privacy@anticimex.se. För att ta del av vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Publicerad: 2019-01-15

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.