Så här jobbar vi hållbart

 

Minskad kemikalieförbrukning

Vi bekämpar skadedjur dels med kemiska metoder, dels med mekaniska. När vi använder kemiska metoder och placerar ut bekämpningsmedel, hamnar en viss mängd i kretsloppet, vilket kan påverka organismer i ekosystemet negativt. Därför har vi länge använt en metod som vi kallar åtgärdstrappan. Förenklat går åtgärdstrappan ut på att vi alltid arbetar med rådgivning och förebyggande åtgärder i första hand och mekaniska metoder i andra hand. I sista hand, när vi bedömer att det är absolut nödvändigt, sätter vi in bekämpningsmedel. Vi gör alltid riskbedömningar för att identifiera förebyggande åtgärder mot skadedjur och för att kunna kombinera rätt metoder. 

Vi arbetar för att påverka ekosystemet så lite som möjligt och utökar ständigt vårt utbud av mekaniska saneringsmetoder för att minska användningen av kemiska preparat. Som exempel använder vi till stor del värme och kyla när vi sanerar vägglöss. De senaste åren har vår satsning på nya typer av mekaniska fällor för gnagare varit framgångsrik. Det började med SMART, som är våra kemikaliefria och uppkopplade fällor som inte bara är effektiva, utan även förser oss med information om omfattning och rörelsemönster. Numera har vi också den bekämpningsmedelsfria kolsyrefällan GoodNature A24. 

Genom att fortsätta satsningen på SMART och visa våra kunder hur de utan bekämpningsmedel kan skapa ett effektivt skydd för verksamheten eller fastigheten, kan vi fortsätta minska kemikalieanvändningen. Fram till sista december 2020 har vi målsättningen att 60% av vår avtalsportfölj ska bestå av SMART-avtal. Det kommer hjälpa oss att minska användandet av kemikalier rejält.

Minskade koldioxidutsläpp

Den största miljöpåverkande faktorn i vår verksamhet är våra persontransporter. Varje dag använder vi våra bilar för att ta oss runt i landet och ge service till våra kunder. Vår fordonsflotta består av närmare 1 200 fordon fördelat på lätta lastbilar, tjänstebilar och släpvagnar. De flesta är idag dieseldrivna. Det här är inte en hållbar lösning för framtiden och därför har vi inlett en satsning för att minska vår klimatpåverkan genom att reducera våra koldioxidutsläpp med 20 procent till den sista december 2020. Som ett första steg byter vi sedan maj 2017 löpande ut våra 200 tjänstebilar till laddhybrider. Vi tror oss se att förändringen innebär en koldioxidminskning med ungefär 10 procent.  Du kommer att få se många fler initiativ från oss under åren som görs för att vi ska kunna nå och förhoppningsvis överträffa målet på 20 procents koldioxidminskning. Följ gärna våra steg mot en mer hållbar värld här på vår webbplats.

Ökad mångfald

Vi är ett kunskapsföretag och våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Därför har vi en inkluderande kultur och ett tillåtande och dynamiskt arbetsklimat. Alla är välkomna hos oss! Vem du än är, var du än kommer ifrån, vilka inre eller yttre utmaningar du än måste hantera. Vi vet vilka stora möjligheter mångfald ger. Möten mellan människor med olika personligheter, erfarenheter, förutsättningar, bakgrunder och drömmar skapar kreativitet och nytänkande. Olika bakgrunder och erfarenheter är berikande för vårt dagliga arbete - både internt och i mötet med våra kunder. Det skapar stora värden. Både sådant som får oss att växa som människor och sådant som kan räknas i kronor och ören. Vi har arbetat med mångfaldsfrågor under lång tid, men Sverige idag ser inte ut som Sverige igår. Vårt land har berikats med många personer från andra delar av världen, från andra kulturer. Vi vill självklart vara en del av det och därför är vårt mål att öka mångfalden och bättre spegla samhället vad gäller utländsk bakgrund. I och med detta är vi övertygade om att vi samtidigt får många olika erfarenheter och kunskaper som förbättrar vårt dagliga arbete. Det ger oss även nya språkkunskaper som underlättar för oss i vårt möte med våra kunder. Vårt mål är att 20% av våra nyrekryterade medarbetare ska ha utländsk bakgrund. För att nå dit behöver personer med utländsk bakgrund söka sig till oss i större grad än tidigare. Vi har därför sett över hur vi uttrycker oss i våra rekryteringsannonser och var vi syns. Bland annat är vi numera alltid aktiva kring rekrytering i olika sociala medier. Mångfald är en del i det kulturarbete som påbörjas 2018 och kommer genomsyra hela företaget.

 

Publicerad: 2017-03-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.