Miljöpolicy

Anticimex arbetar kontinuerligt med att minska störningarna på miljön från verksamhet och produkter.

Anticimex ska ta ansvar för sin miljöpåverkan i alla delar av verksamheten och väga in miljöhänsyn i viktiga beslut. Vi ska samtidigt bibehålla en sund och hållbar affärsverksamhet i sin helhet och arbeta i linje med våra mål och värderingar.

Vi arbetar ständigt med att höja medarbetarnas medvetenhet om miljörisker och förslag från medarbetarna på förbättringar inom miljöområdet uppmuntras. Genom innovation och nytänkande har vi ambitionen att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch och ett föredöme på de marknader där vi verkar. Anticimex ska upplysa kunder om tjänsters miljöpåverkan och uppmuntra kunder att välja det mer miljövänliga alternativet av likvärdiga tjänster.

Arbetet med att minska vår miljöpåverkan har följande områden i fokus:

  • Ökad andel giftfria saneringar, vilket uppnås genom att förbättra och utveckla våra metoder. I valet mellan två likvärdiga produkter/metoder ska alltid den med minst miljöpåverkan väljas.
  • Minskad klimatpåverkan från våra transporter, vilket uppnås genom att välja fordon med så liten miljöpåverkan som möjligt, utan att äventyra säkerheten för vår personal.
  • Minskad mängd farligt avfall, vilket uppnås genom effektivare metoder och ökat cirkulärt tänkande.

För att uppnå effektivt utnyttjande av resurser och minskad miljöbelastning strävar vi efter att ha ett livscykelperspektiv på våra tjänster.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för en hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.