Integritetspolicy för Anticimex Mina sidor och Anticimex Business app

1. Inledning

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna tillgodose dig med tjänster som underlättar din kontakt med Anticimex
 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör, respektive inte gör, med den
 3. Hålla oss ansvarig och skydda dina rättigheter och din integritet under policyn

2. Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda och interagera med Anticimex Mina sidor och Anticimex Business, samtycker du till:

 • Användningen av cookies och annan teknik
 • Överföring av din information inom EES[1]
 • Insamling, användning, delning och annan behandling av din information

3. Den information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information:

3.1 Registreringsuppgifter

När du blir kund hos Anticimex registrerar vi uppgifter som företagsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, telefonnummer och din e-postadress. Vi kan också komma att samla in fler uppgifter som servicerapporter, utrustningsrapporter, provsvar, egenkontroller och avvikelser som har koppling till ditt företag och din verksamhet.

3.2 Användning, loggning av data och cookies

När du använder eller interagerar med Anticimex Mina sidor och Anticimex Business kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Anticimex Mina sidor och Anticimex Business nås och används. Denna information kan inkludera: teknisk data, vilken kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Anticimex Mina sidor och Anticimex Business, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och applikationens version.

3.3 Din mobila enhet

Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra funktionaliteten hos Anticimex Business men som inte är nödvändig för att använda tjänsten. Till exempel kan vi komma att tillåta dig att ladda upp bilder till avvikelser eller ge förslag på verksamhet utifrån var du befinner dig. Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att du ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information eller sådana funktioner i din mobila enhet. För varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse.

Mer specifikt gäller:
 • Bilder och kamera: Vi kommer inte få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss.
 • Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet (genom att t.ex. använda GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Om du väljer att dela platsinforation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att sluta dela. Observera att detta inte inkluderar din IP-adress. Vi kommer fortsätta att använda din IP-adress enligt beskrivningen i avsnitt 3.2 ovan.
 • Röst: Vi kommer inte att få tillgång till din mikrofon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Du kommer alltid ha möjlighet att stänga av tillgången till mikrofonen.
 • Kontakter: Vi kommer inte att skanna eller importera dina kontakter lagrade på din telefon utan att först få din uttryckliga tillåtelse.

4. Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 • För att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Anticimex Mina sidor och Anticimex Business
 • För att säkerställa Anticimex Mina sidors och Anticimex Business tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av tjänsten
 • För att kommunicera med dig för ändamål relaterade till tjänsten eller vår affärsrelation, eller i undersökande syfte. Vi kommunicerar via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot.
 • För att möjliggöra och marknadsföra Anticimex Mina sidor, Anticimex Business och andra tjänster eller produkter. Marknadsföringen kan ske inom eller utanför Anticimex Mina sidor och Anticimex Business, och kan avse såväl funktioner och innehåll i Anticimex Mina sidor, Anticimex inklusive som andra produkter och tjänster hos Anticimex. Vilka vi delar informationen med

4.1 Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Anticimex Mina sidor och Anticimex Business, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy. Till exempel arbetar vi med tjänsteleverantör för att tillhandahålla webbplatsen för Anticimex och med leverantörer av analyseringstjänster som hjälper oss att förstå användningen av Anticimex Mina sidor.

4.2. Samarbetspartners

Vi delar information med våra samarbetspartners. Till exempel delar vi besiktningsprotokoll med de försäkringsbolag vi samarbetar med.

4.3 Övrig delning

Utöver att dela din information med tjänsteleverantörer och samarbetspartners kan vi också komma att dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 • För att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • För svaromål i juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt; för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda säkerheten för någon person; för att skydda Anticimex rättigheter och egendom, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor
 • För att låta andra företag i Anticimex-koncernen använda din information i enlighet med denna Integritetspolicy

5. Överföring till andra länder

Anticimex överför, behandlar och lagrar information om våra användare på servrar i Sverige. Det innebär att Anticimex delar norska användares information med andra bolag i Anticimex-koncernen för att genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy.

Denna sida kan komma att uppdateras. Här kan du läsa Anticimex Integritetspolicy i sin helhet. 


[1] Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattar Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein. 

Publicerad: 2017-09-26

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.