Anticimex organisation

Vi på Anticimex förebygger och skyddar för privatpersoner och företag. Anticimex är ett internationellt serviceföretag som finns i ett flertal länder, vi grundades i Sverige 1934. Moderbolaget i koncernen är Anticimex International AB. I Sverige verkar Anticimex AB och Anticimex Försäkringar AB. Huvudkontor för samtliga tre enheter är placerade i Stockholm.

Anticimex i Sverige

I Sverige är vi cirka 1 500 medarbetare som hjälper två miljoner kunder. Vi finns i hela Sverige och våra lokalkontor och arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd.

Vi är där du är

Det ska vara enkelt att göra affärer och komma i kontakt med oss! Vi sätter stort fokus på att vara nära kunden, för att kunna ge maximal service och kundnytta. Därför har vi cirka 35 fullservicekontor från Piteå i norr till Malmö i söder. Kontoren är indelade i regioner. Detta för att få ett nära samarbete, kunna hjälpa varandra och maximera lärandet genom att dela med sig av kunskap och erfarenhet.

Noga kvalitetsarbete

Vi erbjuder tjänster inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd för såväl företags- och privatkunder. Samtliga tjänster omfattas av certifikaten kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001. Vi arbetar enligt tydliga processer som säkerställer att vi arbetar på ett systematiskt sätt och garanterar bästa service och ansvar. Via processerna arbetar vi med ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet.

Information på dina villkor

Anticimex arbetar självklart för att kunderna hela tiden ska få de bästa IT-lösningarna och kunna dra nytta av de nya möjligheterna. Bland annat har vi lanserat Mina sidor där alla företagskunder och samarbetande försäkringsbolag bland annat har tillgång till Anticimex servicerapporter. Även våra privatkunder inom tjänsten Trygghetsavtalet har tillgång till besiktningsrapporter och tolkning av värden.

Endast det bästa är gott nog

Vi erbjuder det bästa, både vad gäller tjänster och kompetens. För att säkerställa att vi ligger längst fram när det gäller vårt tjänsteutbud, oavsett område lägger vi mycket resurser på affärsutveckling. Vad gäller tjänstedelen så nyttjar vi digitalisering i vår tjänst  Anticimex SMART. Men vi anammar också andra, tidigare obeprövade tekniker som vägglushund och värmebehandling. Alla ovan exempel är miljöanpassade. Vad gäller kompetens, satsar vi mycket på löpande utbildning av våra medarbetare. Vi genomför obligatoriska grundutbildningar och vidareutbildningar samt anordnar frekventa erfarenhetsträffar. Vår organisation består av välkvalificerade medarbetare med lång praktisk erfarenhet, bred kunskap, och stor kännedom – du som kund kan vara helt trygg! Självklart har våra skadedjurstekniker genomgått Socialstyrelsens klass 1 So-utbildning för hantering av bekämpningsmedel.

Dotterbolag

Anticimex International AB har ett dotterbolag som hanterar Anticimex försäkringstjänster, Anticimex Försäkringar AB. Bolaget har funnits sedan 1953 och erbjuder försäkringsskydd mot skadedjur, hussvamp, självriskersättning och dolda fel. Försäkringsverksamheten bedrivs i Sverige samt via filialer i Norge, Finland och Danmark. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på kundmötet och vår höga specialistkompetens, för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt boende och i samband med fastighetsaffärer.

Våra försäkringar

Våra försäkringar är uppdelade i två grupper - överlåtelseförsärkringar och boendeförsäkringar. Överlåtelseförsäkringar är försäkringar som tecknas i samband med överlåtelse av fastigheter, t.ex. Dolda-fel-försäkringar. Boendeförsäkringar för försäkringar som tecknas under pågående ägande, t.ex. träskadeinsekts- och hussvampsförsäkringar. Varje år anmäls runt 2000 skador avseende överlåtelseförsäkringar och på boendeförsäkringar hanterar vi ca 900 skadeanmälningar per år. Vi utför varje år runt 1500 skadebesiktningar på anmälda skador.

Anticimex Försäkringar AB

Bolaget står under svenska Finansinspektionens tillsyn och Deloitte AB är bolagets externrevisorer. Bolagets kundklagomålsansvarige är Maria von Schéele. Bolagets chefaktuarie är Johan Bergström.

Här finner du information om Anticimex Försäkringar AB:s Organisation.

Anticimex i övriga länder

Förutom Sverige har Anticimex verksamhet i flera andra länder. Vill du ha mer information om Anticimex verksamhet utanför Sverige hänvisar vi till respektive lands hemsida.

Publicerad: 2016-01-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.