Vår historia

Anticimex tidsresa från 1934 tills idag.

1930-talet

För yngre generationer kan det vara svårt att föreställa sig hur vägglusen har plågat människor och djur under långa tider. På 30-talet var ungefär hälften av lägenheterna i Sverige angripna av vägglöss. Då startade familjeföretaget Anticimex – året var 1934. Namnet Anti Cimex betyder mot vägglus. Affärsidén byggde på att erbjuda fastighetsägarna ett årsavtal med garanti mot vägglus till fast pris. Om kunden inte blev nöjd med saneringen gjordes den om utan extra kostnad. På så vis gick det att få kontroll på vägglusen och saneringarna blev med tiden färre, billigare och med större chans till ett lyckat resultat. Med hjälp av garantin byggdes det redan från starten upp ett grundmurat förtroende för Anticimex kunnande och höga kvalitet. Den skylt som sattes upp i fastigheterna där Anticimex hade avtal blev snart en kvalitetsstämpel. 1936 växte företaget genom en affärsmodell som vi numera kallar franchising, men som var något helt nytt då. 1938 hade Anticimex tre avdelningskontor och 15 agenturer (franchise-kontor).

1940-talet

Från början av 40-talet kunde även villa- och fritidshusägare teckna avtal med Anticimex. Vi hjälpte våra kunder att lösa problem med råttor och möss och efterhand byggdes avtalen på med fler och fler insekter som skapade olägenheter för människors hälsa. Vi inspekterade regelbundet hos kunderna. Allmänhet, företag och myndigheter vände sig i första hand till oss när de behövde råd. Redan från början ville vi förebygga och skydda. Vår närvaro fortsatte att öka och 1943 hade vi distriktskontor i hela landet.

1950-talet

På 40- och 50- talen blev svenskarna medvetna om husbockens härjningar. Som ett svar på det startade Anticimex Försäkringar 1954. Husbocksförsäkringen kom senare att omfatta även hästmyra, som också är en allvarlig förstörare av konstruktionsvirke. På 50-talet började vi även tillverka våra bekämpningsmedel själva vid fabriken i Mölnbo.

1960-talet

I slutet av 60-talet inleddes ett samarbete med Skandia, där vi tog hand om skadedjursproblemen åt villakunder och vissa kommunala fastigheter. Det kan ses som startskottet för de omfattande samarbeten som Anticimex har med de flesta svenska försäkringsbolag idag.

1970-talet

Anticimex etablerar sig för första gången utanför Sverige. 1973 startade vi upp i Norge.

1980-talet

I slutet av 80-talet blev miljötänkandet allt starkare i omvärlden. De boende krävde bostäder utan mögelproblem, eftersom möglet kunde leda till allergier och annan ohälsa. Konsumenter och restauranggäster ville inte riskera att bli sjuka av mat som hanterats på fel sätt. Under årens lopp hade vi samlat på oss stor kunskap om hygien, bakterier, fukt, mögel och röta i byggnader samt om att använda saneringsmetoder utan giftiga kemikalier. Vi började inspektera hus för att upptäcka eventuella problem med fukt och mögel. Vi utvecklade även tjänster inom områdena livsmedelshygien, kvalitetsledningssystem och egentillsyn.

1990-talet

Under 90-talet fortsatte Anticimex att utveckla sitt tjänsteutbud. Tillsammans med Anticimex i Norge utvecklade vi den hygienlösning som hjälpt många livsmedelsbutiker, restauranger och industrier att leva upp till aktuella lagkrav. Vi hjälpte även företag med checklistor, inspektioner och förslag till åtgärder. Allt för att de skulle uppfylla de kvalitetskrav som en certifiering innebär. Här fick vi en ny roll och började medverka i industrins eget kvalitetsarbete. Vi blev deras samarbetspartner. Under 90-talet inledde vi även samarbete med ett flertal fastighetsmäklare.

2000-talet

2000 blev Anticimex själva kvalitets- och miljöcertifierade inom ramen för ISO 9002 och 14001. Utvecklingen från 90-talet fortsatte och lanserade flera nya tjänster:

  • Trygghetsavtal för villa och flerfamiljshus
  • Hygienprogram för kunder som hanterar livsmedel
  • Överlåtelsebesiktning
  • Dolda-fel-försäkring
  • Energibesiktning och Energideklaration
  • Brandskydd

De är alla tjänster som skapar hälsosamma och trygga miljöer. Genom att förebygga och skydda hemma hos privatpersoner och hos företag förhindrar vi att problem uppstår. Under 2000-talet expanderade också Anticimex till Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna. Vår närvaro i dessa länder fortsätter att öka och fler och fler av våra tjänster har introducerats på marknaden. Anticimex har alltid haft en stark organisk tillväxt och ökat sin omsättning varje år sedan starten 1934.

2010-talet

Under 2013 expanderade vi genom att förvärva ISS Pest Control i Australien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Italien, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Schweiz, Tyskland och Österrike. I Australien och Nya Zeeland, används varumärket "Flick Anticimex". Flick är ett välkänt varumärke från tidigt 1900-tal.

I augusti 2016 etablerade vi verksamhet i USA genom förvärv av Bug Doctor, som är baserade i New Jersey. Genom förvärvet verkar Anticimex idag i 17 länder.

Publicerad: 2016-01-15

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.