Vet du när du behöver bygglov?

Bygglov och bygganmälan

Ska du riva eller bygga nytt? Vet du om du behöver bygglov? Bygglov krävs vid flera olika tillfällen, främst när du ska göra större förändringar, att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. Byggrådgivning och Byggsäkring är ett par av våra tjänster som kan vara till din hjälp när du ska renovera. Kommunen har svar på dina frågor om bygglov.

Sök bygglov hos kommunen

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Du behöver också ansöka om rivningslov eller marklov när du till exempel ska riva en byggnad. Innan ansökan om bygglov kan du få ett förhandsbesked.

Vi kan ge dig byggrådgivning och byggsäkring

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap av besiktningar, kontroller med mera och vilka problem som kan finnas i ditt hus. Vid renovering och ombyggnation är det mycket du behöver tänka på och vi kan hjälpa dig med en byggrådgivning som vi gör på plats i ditt hus så att du har bättre grundkunskap innan du börjar.

Du behöver bygglov när du ska:

 • Bygga nytt och bygga till. Generellt krävs bygglov för att bygga till, men det finns undantag.
 • Bygga om/Ändra. Om du ska inreda med ytterligare delar eller använda hela eller delar av byggnaden på annat väsentligt sätt, till exempel från bostad till kontor. Inom detaljplan: om du ska ändra utseendet på byggnaden på väsentligt sätt som att måla om eller byta takmaterialet.
 • Andra anläggningar än byggnader som kan behöva bygglov är till exempel permanent uppläggning av bilar, båtar och byggmaterial, murar och plank, radio- och telemaster (undantag är master endast avsedda för fastighetens behov, som parabolantenn), sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning.

Kontrollera alltid vad som gäller med kommunens byggnadsnämnd.

När behöver du inte bygglov?

Det finns vissa saker som du kan göra som inte kräver bygglov. Men kontrollera för säkerhets skull alltid vad som gäller med byggnadsnämnden i din kommun.

 • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank om det är nära bostadshuset, inte för nära tomtgränsen och inte för högt.
 • Anordna ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaket inte är för stort och inte placeras för nära tomtgränsen.
 • Sätta upp staket. Bestämmelser för höjd och genomsiktlighet varierar så kontrollera med din kommun.
 • Bygga friggebod om den ligger nära bostadshuset, boden får inte vara större än 15 m2, inte var högre än 3,0 meter till nock och inte placeras för nära tomtgränsen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller för Atterfallshus.
 • Måla om, byta fasad eller byt takmaterial som inte ändrar byggnadens utseende väsentligt.

Du måste göra bygganmälan före byggstart

Även om åtgärderna inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan, en så kallad tidigare bygganmälan. Det ska ske senast tre veckor före byggstart av byggherren. Det gäller till exempel när du ska:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • göra vissa rivningsåtgärder

Kontrollera för säkerhets skull alltid vad som gäller med kommunens byggnadsnämnd.

Bygglovet kostar pengar

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om bygglov och förhandsbesked. Avgiften kan variera mellan olika kommuner. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur stor avgiften är i just din kommun.

Om du bryter mot lagen

Byggnadsnämnden har som uppgift att ingripa så fort någon strider mot plan- och bygglagen. Kontakta alltid byggnadsnämnden om du är osäker.

Om du bryter mot en byggbestämmelse kan byggnadsnämnden

 • ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
 • stoppa ett bygge som strider mot gällande byggbestämmelser
 • förbjuda fortsatt arbete eller kräva att det ska återställas eller rättas till.

Så söker du bygglov eller gör anmälan

 • En ansökan om bygglov eller anmälan ska ske skriftligt och skickas till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Många kommuner har blanketter för detta.
 • Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.
 • Föreslå vem som ska vara kontrollansvarig (bygglov samt vid behov vid anmälan). Vid anmälan uppge byggherre.
 • Du får ett meddelande om att din ansökan är fullständig eller om kompletteringar krävs. Byggnadsnämnden ska fatta beslut inom tio veckor efter att fullständiga handlingar finns hos byggnadsnämnden. Nämnden kan förlänga tiden med tio veckor.

Vi hjälper dig från planering till slutbesiktning

Genom vår tjänst Byggsäkring får en egen byggrådgivare och besiktningsman i en och samma person. Vi finns med som ett professionellt stöd under hela byggprojektet, från planering till slutbesiktning.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.