Köpa hus

Vet du var du ska leta efter fukt och mögel när du köper hus? Eller vem som ansvarar för dolda fel? Att köpa hus är för de allra flesta den största affären i livet. Det är därför viktigt att du vet vad du köper och vilket ansvar du har som köpare. Vi kan hjälpa dig att göra en överlåtelsebesiktning så att du vet skicket på huset.

Huset ska ha en energideklaration

Alla hus som säljs ska vara energideklarerade. Det är säljarens ansvar att se till att en energideklaration finns tillgänglig senast när ni upprättar köpekontraktet. Om den saknas har du rätt att utföra en inom sex månader på säljarens bekostnad. Mer om energideklaration kan du läsa på Boverkets webbplats.

Det är du som köpare som ska undersöka huset

Många husköpare har en bild av att alla fel och brister som upptäcks efter tillträdet är dolda fel som säljaren har ett juridiskt ansvar för och ska bekosta. Men så är det ofta inte.

Det är du som köpare som har det största ansvaret att kontrollera husets skick det är reglerat i jordabalken. Din undersökningsplikt är omfattande och har du inte fullgjort den kan du varken kräva ersättning eller avdrag på köpeskillingen eller häva köpet på grund av fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.

Du som köpare är ansvarig för fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning och som inte är dolda fel, men som kan finnas i ett hus på grund av husets ålder eller skick. Vi har valt att kalla dem osynliga fel.

Det kan vara svårt att upptäcka fel

I stort sett alla hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, har någon form av brist eller skada som antingen innebär att en skada redan finns eller att det finns risk för en skada. Inte ens nya hus är alltid problemfria.

Alla byggnadsdelar i ett hus utsätts dagligen för slitage, dels från naturen, exempelvis av fukt och temperatur, men även vår livsstil och dagliga rutiner påverkar huset. Ett hus, oavsett ålder, kräver kontinuerligt underhåll.

Vissa konstruktioner drabbas oftare än andra av fukt- och mögelskador och betecknas därför som riskkonstruktioner. Problemet är att fel som finns i dessa inte alltid är så lätta att upptäcka. Du bör därför som köpare vara extra uppmärksam på dessa konstruktioner. Några exempel på riskkonstruktioner är tak, vind, krypgrund, fönster och källare.

Vill du att vi besiktigar huset åt dig?

Eftersom alla hus är olika erbjuder vi tre olika besiktningsnivåer för att du ska få den information som just du behöver. Besiktning hjälper dig att upptäcka fel i tid. Oavsett om du ska köpa eller sälja ett hus är det bra att få professionell och opartisk hjälp med att kontrollera husets skick.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.