Mycket att tänka när du säljer huset.

När du ska sälja ditt hus

Ska du sälja ditt hus? Då kan det vara bra att genomföra en överlåtelsebesiktning, det är en besiktning som görs för att kontrollera i vilket skick ditt hus befinner sig. Allt fler väljer att besiktiga sina hus inför försäljning. Besiktning hjälper dig att upptäcka fel i tid.

Minska risken för framtida tvister

Det är bra att få professionell och opartisk hjälp med att kontrollera husets skick. Överlåtelsebesiktningen minskar risken för framtida tvist mellan dig och en köpare, eller att det blir problem just innan affären ska avslutas.

Vad ingår i överlåtelsebesiktningar?

Det finns många olika besiktningsföretag och det är därför viktigt att du kontrollerar vad som ingår och inte ingår i besiktningen. Vissa överlåtelsebesiktningar medför även möjlighet att teckna olika försäkringar för att ytterligare trygga husaffären. Vi på Anticimex har en säljansvarsförsäkring som gör din bostadsaffär tryggare.

Här är exempel på vad som normalt kan ingå i en överlåtelsebesiktning: 

  • Upplysningar

Besiktningsteknikern går igenom handlingar om fastigheten som du som säljare lämnar. Besiktningsteknikern ställer kompletterande frågor för att samla ytterligare information. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande. Teknikern kontrollerar dock inte handlingarna och upplysningarna är korrekta.

  • Okulär besiktning

Vid en okulär besiktning använder besiktningsteknikern sina sinnen och kunskaper för att kontrollera alla synliga och tillgängliga ytor i huset, det vill säga teknikern gör inga ingrepp. I vissa fall kan fuktindikering ingå, det ska inte förväxlas med fuktmätning.

  • Besiktningsprotokoll

Resultatet från överlåtelsebesiktningen lämnas i en skriftlig rapport. Teknikern kan föreslå en fördjupad undersökning om det finns saker som inte kunnat klarläggas i besiktningen. En sådan undersökning ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

Vad görs inte vid en överlåtelsebesiktning?

Det finns en del områden som är undantagna överlåtelsebesiktningen om inte annat är överenskommet:

  • Områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, altan, marken och markanläggningar med mera.
  • Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet.
  • Installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad.
  • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Exempelvis provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank.
  • Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel saknar inspektionsluckor, är blockerade eller täckta med snö, kan inte besiktigas.
Publicerad: 2016-01-14

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.