Byggsäkring

Ska du dra igång ett byggprojekt? De är ofta mer komplexa än man tror. Missförstånd och okunskap kan orsaka stress och kostsamma extrautgifter. Vår tjänst Byggsäkring minimerar risker och förebygger problem. Välj det du behöver hjälp med: rådgivning, kontroller eller slutbesiktning – eller hela byggprojektet med tillgång till egen byggrådgivare.


Stort eller litet projekt – vi hjälper dig

Vi kan hjälpa dig oavsett om du ska göra en liten renovering eller stor ombyggnad. Vill du så finns vi med som ett professionellt stöd under hela byggprojektet, från planering till slutbesiktning. Med Byggsäkring får du dessutom en egen byggrådgivare och besiktningsman i en och samma person. Allt för att du ska vara trygg med att byggarbetet utförs på korrekt sätt. Även ur ett försäkringsperspektiv är det viktigt att en renovering görs enligt reglerna så du kan få eventuella framtida skador täckta av din försäkring.

Skräddarsydd lösning eller färdigt paket?

Eftersom varje byggprojekt är unikt erbjuder vi olika typer av lösningar – lösningar som skräddarsys utifrån din situation eller färdiga paket som är anpassade till standardprojekt som exempelvis

 • Badrum/våtrum
 • Kök
 • Tak
 • Dränering
 • Fasad

Vem kan du lita på?

Vi har många års erfarenhet från arbete inom byggbranschen och vet att många har frågor om sina renoveringsprojekt. I en bransch som bygger mycket på förtroende är det ofta lättast att gå på rekommendationer, men det kan ändå vara svårt att veta vem man kan lita på. Det krävs dessutom både kunskap och erfarenhet för att vara en bra beställare. Frågorna kan vara många:

 • Vilka regler gäller för exempelvis kök och badrum?
 • Har jag inkluderat rätt krav i min beställning?
 • Hur vet jag att arbetet är korrekt genomfört?
 • Vad händer om projektet inte blir klart i tid?

Vi är med före, under och efter byggprocessen

Önskar du vår hjälp under hela byggprocessen får du rådgivning av din egen byggrådgivare som är med under hela byggprocessen, vi utför kontroller och vi gör en slutbesiktning. Du kan också välja en av tjänsterna rådgivning, kontroller eller slutbesiktning.

Rådgivning – Byggprocessens tidiga skede lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Brister i planering och beställning kan resultera i kostsamma misstag och besvikelse.

Tillsammans med dig går vi igenom arbetets omfattning och identifierar viktiga framgångsfaktorer. Om du ska anlita en entreprenör hjälper vi dig med en checklista som är en bidragande faktor till att din beställning blir korrekt. Har entreprenören en ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme? Kan någon annan uppdragsgivare rekommendera entreprenören?

Kontroller  Under byggprojektets gång gör vi kontroller av arbetet. Tack vare dem kan eventuella avvikelser upptäckas i tid och åtgärdas innan arbetet fortskrider.

Vi kontrollerar att avtal och branschregler följs. Vi kontrollerar också de byggtekniska delarna för att se om det finns brister och fel som kan åtgärdas innan exempelvis konstruktioner som väggar och golv stängs. Allt dokumenteras i rapporter.

Slutbesiktning – När arbetet är klart gör vi en slutbesiktning och kontrollerar att avtalet har följts. Vi säkerställer att arbetet har utförts enligt gällande riktlinjer, branschregler och krav på fackmässighet. Eventuella skador, brister och fel noteras, och besiktningen dokumenteras i ett slutligt protokoll.

Om du och byggentreprenören inte är överens om arbetets kvalitet eller om avtalet inte har följts, så kan vi göra ytterligare en besiktning. Vi kan också hjälpa dig med garantibesiktningen för att kontrollera att inga fel och brister, som är entreprenörens ansvar, har uppstått i bostaden under garantitiden.

Fördelar med Byggsäkring:

 • Professionellt stöd från start till slut
 • Enklare och smidigare byggprocess
 • Bättre kvalitet på utfört arbete
 • Minskad risk för förseningar
 • Ökad möjlighet att budgeten hålls
 • En helt opartisk rådgivare
 • Kunniga besiktningsmän som sammanlagt utför runt 85 000 husbesiktningar varje år

Behövs bygglov måste du ha kontrollansvarig

När det gäller byggnationer som fordrar bygglov finns även krav på en kontrollansvarig. Den personen ska vara byggherrens hjälpande hand med bland annat kontroller och kontrollplan. I rotbranschen är det vanligt med mindre renoveringar som inte kräver vare sig bygglov eller bygganmälan, exempelvis renovering av badrum och kök, samt omdränering och takrenoveringar. Krävs inte bygglov eller bygganmälan behöver du ingen kontrollansvarig.

Vi kontrollerar att bygget blir väl utfört

Vi fungerar som en kontrollansvarig i samband med renoverings- och ombyggnadsarbeten. Det är en fördel även för byggaren att det finns en oberoende kompetens som är delaktig och som kontrollerar deras jobb.

Det skapar en samsyn som lägger grunden för ett lyckat byggprojekt.  Hela branschen vinner på väl genomförda byggprojekt och att man följer regler.

Rabatt på Byggsäkring i samarbete med Villaägarna

Går du i renoveringstankar och är medlem i Villägarnas riksförbund? Då har du 10 procent rabatt på Byggsäkring.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.