Energideklaration

Ska du sälja ditt hus? Alla hus som säljs ska energideklareras och det ligger på säljarens ansvar. Även om du inte ska sälja kan det vara bra att göra en energideklaration. Du ser hur mycket energi huset drar och kan minska din förbrukning och därmed både kostnader och klimatpåverkan.

Lägre kostnader och bra säljargument

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration även långt innan huset säljs då energideklarationen är giltig i tio år. Som husägare får du reda på hur energieffektivt ditt hus är i en energiklass. Energiklass C betyder att huset uppfyller nybyggnadskravet.

Du har möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader. Den dagen du vill sälja ditt hus, kommer en låg energiprestanda att var ett bra säljargument. Det är också ett sätt att bidra till en hållbar utveckling att sänka energiförbrukningen. Nyproducerade småhus ska energideklareras senast två år efter att huset tagits i bruk.

Ska du sälja måste du energideklarera

Du som säljare ansvarar för att se till att energiklassen på ditt hus visas redan vid annonsering. Om energideklarationen saknas har köparen rätt att beställa en inom sex månader på säljarens bekostnad.

Vad ingår i en energideklaration?

Energideklarationen ska informera om husets energiprestanda, referensvärden, om radonmätning har gjorts samt åtgärdsförslag som kan minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan. På Boverkets webbplats hittar du mer information om energideklaration och hur den går till.

Hur mäts husets energiprestanda?

Husets energiprestanda är ett mått på hur effektiv åtgången av energi som krävs för att underhålla huset. Detta inkluderar bland annat värme, tappvarmvatten och byggnades fastighetsel. Energiprestandan ställs i förhållande till husets storlek och omfattar inte den boendes energianvändning såsom exempelvis vitvaror och tv.

Energiklassen som presenteras i energideklarationen ger dig en indikation på hur väl energioptimerat huset är och rangordnas från A till G, där A är bästa betyg. Alla hus som energideklareras jämförs med kraven för nybyggda där minimikravet för uppfyllnad är energiklass C. Det är inte ovanligt att äldre hus har energiklass D eller lägre, men det behöver i regel inte innebära att huset har brister i sin energiprestanda. Däremot kan det finnas förbättringar att göra i form av exempelvis förnya uppvärmningskällor.

Så här energideklarerar vi hus

Anticimex energideklaration kan sammanfattas i fyra delar: besiktning och kontroller, diagnos med konkreta åtgärdsförslag, energideklaration och åtgärdsrapport med investeringskalkyl, samt rådgivning.

En certifierad expert från oss gör en besiktning av hela byggnaden och de områden som påverkar energianvändningen. Sedan analyserar våra energiexperter, med hjälp av ett energiberäkningssystem, områden där energianvändningen kan minskas. Du får en rapport med åtgärdsförslag anpassade till ditt hus samt uppgifter som visar hur mycket varje åtgärd ger i energiminskning, besparing i kronor och vilken ekonomisk investering som krävs.

Svensk lag kräver energideklaration

Ett EU-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning inom bostadssektorn har lett till en svensk lag om energideklaration av bostäder. Våra bostäder har stor påverkan på klimatet, därför behöver vi alla göra vad vi kan.

Vill du ha vår hjälp med energideklaration?

Vi har arbetat många år med att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer och kan hjälpa dig med energibesiktning och energideklaration.

Vad kostar en energideklaration?

Priset för en energideklaration är 4 575 kr och beställs genom att fylla i beställningsformuläret. Om du gör energideklarationen i samband med en överlåtelsebesiktning är priset 3 975 kr.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.