Krypgrundsbesiktning

Mer än vartannat hus med krypgrund har drabbats, eller riskerar att drabbas, av fukt- och mögelangrepp. Det kan vara svårt att bedöma krypgrundens skick på egen hand, eftersom angreppen inte alltid syns för blotta ögat. Vi kan hjälpa dig genom att besiktiga din krypgrund och ge tips på hur du förebygger fuktproblem.

Tecken på att din krypgrund har fuktproblem kan vara:

  • Om det luktar unket i bostaden eller i krypgrunden
  • Om det finns synliga angrepp av mögel i krypgrunden
  • Om sidoväggarna i krypgrunden är våta eller fuktiga eller om det är fuktigt på marken.

Hur går en krypgrundsbesiktning till och vad ingår?

Vi börjar besiktningen med att undersöka grunden där vi kontrollerar bjälklag och eventuell fukttillförsel från mark. Därefter genomför vi fuktmätning i form av stickprov för att bedöma krypgrundens fuktnivåer och dess ovanliggande bjälklag. Avslutningsvis sammanställer vi våra noteringar i ett protokoll där vi föreslår vidare åtgärder för att lösa eventuella fuktproblem.

Därför drabbas krypgrunder av fuktskador

Uteluftsventilerad krypgrund anses vara en av de vanligaste riskkonstruktionerna som finns i hus. Anledningen är att den varma sommarluften kyls ner när den kommer in i den svala grunden. Detta gör att den relativa fuktigheten ökar, och under senare delen av sommaren kan det till bildas kondens med vattendroppar hängande under bjälklaget.

Kan jag förebygga fuktproblem?

Genom att hålla luftfuktigheten låg påverkar fukten inte materialet negativt. Riskerna och orsakerna till att fuktskador uppstår skiljer sig beroende på en rad olika faktorer; exempelvis husets läge, markförhållanden, konstruktionens byggnadsmaterial, grundens storlek, isolering och vegetation runt huset. Om det visar sig att krypgrunden har för hög fuktighet är det bra att installera en krypgrundsavfuktare. Det är en permanent installation som håller den relativa fuktigheten så låg att risken för tillväxt av mögel minimeras. Grunden tätas och luften i krypgrunden cirkulerar via avfuktaren. Den uppsamlade fukten leds sedan ut ur grunden. Vår erfarenhet säger att detta är den mest beprövade metoden för att komma till rätta med fukt i krypgrunden, vilket även kan användas i förebyggande syfte.

Vidare rekommenderar vi att du bör ha kontinuerlig kontroll på din krypgrund genom regelbundna besiktningar och en fuktmätare.

Om din krypgrund redan är skadad

Skadans omfattning måste utredas bland annat genom provtagning. Skadat material kanske måste tas bort och ersättas med nytt. Konstruktioner som inte kan tas bort eller är för kostsamma att ersätta torkas och den mikrobiella tillväxten minimeras genom torkåtgärder. Dessutom måste orsaken till fuktskadan utredas och förebyggande åtgärder vidtas för att inga framtida skador ska uppstå.

Hur beställer jag en krypgrundsbesiktning?

Du beställer besiktning av din krypgrund genom att fylla i beställningsformuläret. Krypgrundsbesiktningen kostar 995 kr.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.