Överlåtelsebesiktning och husbesiktning

Ett fel som upptäcks efter att husaffären avslutats kan få konsekvenser, både för köpare och säljare. Vi besiktar årligen tiotusentals hus och vet att besiktningen även är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom vi upptäcker många skador när de är små så att de bara behöver mindre reparationer. Dessutom innehåller besiktningsprotokollet tips på hur du ökar bostadens livslängd.

Se vår besiktningsfilm

Ska du köpa eller sälja?

Som köpare av ett hus är du ansvarig för att undersöka huset innan du köper det. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart. Besiktningsprotokollet är också lite av en underhållsplan, som innehåller tips på hur du kan vara en hållbar husägare genom att öka livslängden på huset och genom att fixa till skador medan de är små.

Även som säljare tjänar du på att göra en överlåtelsebesiktning av ditt hus inför försäljning. Vår erfarenhet är att ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning, då köparen vet vad man köper.

Överlåtelsebesiktning kan göras i tre nivåer

Eftersom alla hus är olika erbjuder vi vår överlåtelsebesiktning i tre nivåer. Exempelvis kan ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare eller mindre hus. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt hus bäst kan vi givetvis vägleda dig.

Efter besiktningen får du ett protokoll där vi, rum för rum, presenterar vad vi har upptäckt. Protokollet innehåller beskrivningar, fotografier och med hjälp av symboler graderar vi brister och risk för skador så du enkelt förstår hur dessa kan påverka dig och ditt hus.

Oavsett vilken nivå du väljer får du ett beslutsunderlag som gör husaffären tryggare. Som säljare av huset kan du teckna vår säljaransvarsförsäkring mot dolda fel.

1. Grundlig okulär besiktning passar alla hus

Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning som lämpar sig för alla hus. I besiktningen ingår:

 • Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
 • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
 • Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.
 • Gradering av upptäckta brister och risk för skador.

2. Utökad besiktning av riskkonstruktioner

Nivå 2 innehåller en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner, alltså byggnadsdelar som vi vet löper extra risk att drabbas av fuktproblem. Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 och:

 • Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning.
 • Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare och krypgrund.
 • Fuktmätning.

3. Besiktning samt åtgärds- och kostnadsförslag

Nivå 3 ger ett bättre beslutsunderlag och innehåller alla moment från nivå 1 och 2 och:

 • Åtgärdsförslag på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna.
 • Kostnadsuppskattning för att åtgärda upptäckta skador.
 • Åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning förutsätter att teknikern kan fastställa skadans orsak och omfattning vid besiktningstillfället.

Oavsett om vi anlitas av säljaren eller köparen, så genomförs besiktningen på samma sätt.

Några av fördelarna med vår överlåtelsebesiktning

 • Vi har lång praktisk erfarenhet av besiktningar och kunskap om byggteknik. Vi gör närmare 26 000 överlåtelsebesiktningar om året.
 • Våra besiktningstekniker genomgår en omfattande grundutbildning, kontinuerlig vidareutbildning, behörighetstester och de har god kunskap om området där ditt hus är beläget.
 • Besiktningsprotokollet innehåller beskrivningar, symboler, bilder och graderingar av brister och risk för skador, som skapar ett bra underlag.
 • Du får personlig service på plats i ditt hus och har möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen.
 • Du kan teckna vår försäkring som gör affären ännu tryggare.

Ta in offert för besiktning

Det här gör vi vid en besiktning

Beroende på vilken besiktning som genomförs kan olika saker upptäckas. Här är några exempel på vad som kan ingå i vår besiktning:

 • Genomgång av upplysningar som lämnats av säljare.
 • Okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap.
 • Fuktindikering eller fuktmätning. Fuktindikering görs utan ingrepp i byggnaden.
 • Kontroll av byggnadens riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning och fuktmätning.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning då skador upptäcks.

Detta gör vi inte vid en besiktning

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar besiktningsteknikern en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, dessa bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

 • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
 • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
 • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
 • Radon och asbest.
 • Vattnets kvantitet och kvalitet.

Våra besiktningstekniker är tredjepartscertifierade

Våra besiktningstekniker är personcertifierade av det oberoende certifieringsbolaget Kiwa. Certifieringen förnyas var tredje år och följs årligen upp via interna utbildningar. Genom att ha tredjepartscertifierade tekniker kan vi säkerställa en hög kvalitet av våra besiktningar över hela landet och likaså bidra till en tryggare bostadsaffär för dig som ska sälja eller köpa en bostad.

Vi tar ansvar i tre år från besiktningsdatum

Med bakgrund i att ha tredjepartscertifierade tekniker kan vi ha ett konkurrenskraftigt erbjudande på besiktningsmarknaden. Vi är en av få aktörer att ha en ansvarstid för samtliga våra överlåtelsebesiktningar om tre år.

Pris för att besiktiga huset

Då vi erbjuder besiktning i tre olika nivåer varierar prisbilden därefter.

Ta in offert för besiktning

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.