Din guide till en tryggare husaffär

En husaffär är för de allra flesta den största affären man gör i livet. Men att granska ett hus är inte det lättaste. För att du ska vara väl förberedd inför din husaffär har vi satt ihop den här guiden. På så vis hoppas vi att du kan skapa dig en bättre bild av vad du kan förvänta inför bostadsaffären vad gäller köparens och säljarens ansvar, skillnaden mellan dolda fel och andra fel samt vad du bör tänka på så husaffären blir så trygg som möjligt.

Vad kan du förvänta dig av ett hus?

I stort sett alla hus – oavsett gammalt eller nytt – har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns eller att det finns risk för en skada.

Alla byggnadsdelar i ett hus utsätts dagligen för slitage, dels av naturlig påverkan från exempelvis fukt och temperatur, dels av vår livsstil och våra dagliga rutiner. Det är lätt att tro att nya hus är problemfria, men så är det tyvärr inte alltid. Ett hus, oavsett ålder, kräver kontinuerligt underhåll. Det är lätt att se när golv- och väggbeklädnader blir slitna, eftersom de är synliga. Men även de byggnadsdelar som inte är synliga slits med åren,  exempelvis fuktisoleringen mot en yttervägg eller en dräneringsledning. Dessa delar utsätts dagligen för slitage utan att du märker det.

 


Fukt är ett vanligt problem

I ungefär var tredje hus vi besiktigar upptäcks brister som gör att det finns risk för fukt- eller vattenskador. I Sverige ligger dessutom medelvärdet för den relativa luftfuktigheten i utomhusluften över året på en hög nivå, vilket ökar risken för fuktskador. Problemet är att fukten inte syns förrän den kondenserar. Då har fukten under en lång tid orsakat problem som inte är synliga för ögat. Exempelvis rostar stål och trä ändrar form. En oupptäckt fuktskada ökar också risken för mögel, röta och bakterier - så kallad mikrobiell tillväxt.

 


Riskkonstruktioner finns i alla hus

Vissa konstruktioner drabbas oftare än andra av fukt- och mögelskador och kan därför betecknas som riskkonstruktioner. Gemensamt för skador i riskkonstruktioner är att de kan vara svåra att upptäcka utan att göra ingrepp i konstruktionen. Du bör därför vara extra uppmärksam på dessa. Exempel på riskkonstruktion är våtrum, vindsutrymmen, krypgrund och platta på mark.

 

 

Vad görs vid en överlåtelsebesiktning?

Om du känner till husets förutsättningar kan du förebygga och skydda dig mot risker och skador. En överlåtelsebesiktning är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att du kontrollerar vad som ingår och inte ingår i besiktningen när du beställer en sådan, oavsett om du är köpare eller säljare.

Beroende på vilken slags besiktning som genomförs kan olika saker upptäckas. Här är några exempel på vad som kan ingå i vår besiktning:

  • Genomgång av upplysningar som lämnats av säljare
  • Okulär besiktning
  • Fuktindikering
  • Kontroll och riskanalys av byggnadens riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning och fuktmätning
  • Rekommendation om fördjupad undersökning då skador upptäcks.
 


Detta görs inte vid en överlåtelsebesiktning

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar vi en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte och bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

  • El-, ventilations-, värme-, vatten och sanitetsinstallationer
  • Skorsten, eldstäder och värmepanna
  • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning
  • Radon och asbest
  • Vattnets kvantitet och kvalitet
 

 

Köparens undersökningsplikt

Som köpare har du enligt lag en mycket omfattande undersökningsplikt inför ditt husköp. Om du inte fullgjort din undersökningsplikt kan du inte kräva ersättning eller avdrag på köpeskillingen eller häva köpet på grund av fel som du vid en noggrann under sökning borde ha upptäckt. Köparens undersökningsplikt finns reglerad i Jordabalken 4:19.

Undersökningsplikten omfattar hela fastigheten, det vill säga mark, byggnader och installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Som köpare bör du därför anlita en sakkunnig för att göra besiktningen. Om det finns tecken på fel eller noteringar om risker i besiktningsprotokollet har du som köpare dessutom en utökad undersökningsplikt för att ta reda på orsaken och dess omfattning.

 

 

Säljarens upplysningsskyldighet

Säljaren har en så kallad upplysningsskyldighet. Det innebär att säljaren ska informera köparen om eventuella fel eller brister som denne känner till i huset och som köparen inte kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Säljaren ansvarar även för de garantier och utfästelser som denne ger. Utöver detta så ansvarar säljaren för dolda fel (enligt Jordabalken 4:19), alltså fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köpare inte heller kan förvänta dig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Fel som köparen borde kunnat upptäcka, eller förvänta sig, är således inte säljarens ansvar. Det är också säljarens ansvar att se till att en energideklaration för huset finns tillgängligt senast vid köpekontraktets upprättande.

 

 

Dolda fel ska inte förväxlas med andra fel

I rättslig mening är ett dolt fel detsamma som fel eller brister i huset som köparen inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning och inte heller kunde förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Dessa fel ska inte förväxlas med andra typer av fel som inte går att se. Ett exempel är en värmeisolerad yttervägg. I ett nyare hus förväntar man sig att väggen ska ha isolering. Om den saknar isolering kan det vara ett dolt fel.

 

 

Glöm inte energideklarationen

Ett EU-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning inom bostadssektorn har lett till en svensk lag om energideklaration av bostäder. Det är säljarens som ansvarar för att se till att en energideklaration finns upprättad för bostaden och energiklassen ska kunna visas upp redan vid visningstillfället. Om en energideklaration saknas har köparen rätt att beställa en sådan inom sex månader på̊ säljarens bekostnad.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.