Hur vi på Anticimex hanterar besiktningar i och med rådande situation med coronaviruset

Här kommer information om hur vi på Anticimex kan göra en besiktning där du som kund kan känna dig trygg med att en av våra besiktningstekniker kommer på besök. Vårt mål är att kunna genomföra besiktningen vid första bokningstillfället som vanligt i den mån möjligt och på ett sätt som gör att du som kund känner dig trygg.

Det går bra att genomföra besiktningar utan att du som fastighetsägare är hemma och behöver möta vår besiktningstekniker. Det går också bra att gå ut en stund medan vi besiktigar inomhus. Vi gör sedan en genomgång med dig som kund över vad vi noterat under besiktningen. Genomgången görs då på telefon istället för inne vid köksbordet.

Naturligtvis gör vi också besiktningar precis som vanligt på plats i huset. Det som kan vara bra att veta inför dessa är att vi på Anticimex har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning vid besök hos dig som kund.

Anticimex besöksrutiner för att förhindra smittspridning:

  • Vår personal är uppmärksam på handhygien mellan varje kundbesök.
  • Vår personal undviker att ta i hand med dig som kund.
  • Vår personal håller avstånd när vi knackar på dörrar och inväntar att någon ska öppna för oss. Ett avstånd på en meter eller mer minskar risken för droppsmitta betydligt.
  • Vi frågar dig som kund om hälsotillstånd och om du tillhör en riskgrupp. Om du som kund svarar att du tillhör en riskgrupp ska det undersökas om besöket ändå kan genomföras, exempelvis genom att du som kund går ut under besiktningen. Om någon är sjuk eller besöket inte kan utföras på ett lämpligt sätt ska uppdraget inte utföras denna dag, utan bokas om.
  • Anticimex besiktningstekniker tvättar händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder flera gånger under arbetsdagen och mellan kundbesök.
  • Anticimex personal stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Vad gör jag som kund om jag har ett bokat besök med Anticimex men tillhör riskgrupp, är sjuk eller sitter i karantän?

Om du som kund befinner dig hemma i karantän eller har sjukdomssymptom ber vi dig att informera oss omedelbart så att vi kan skjuta upp kundbesöket till efter din sjukdomsperiod eller karantänperiod är över. Om du tillhör en riskgrupp kontaktar du vår kundservice på 075-245 10 00 där vi ser över hur vi kan lösa situationen på bästa sätt, exempelvis om du som kund har möjlighet att gå ut under besiktningen.


Vi på Anticimex följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer, där vi kan bidra till att minska smittrisken gör vi det. Samtidigt vill vi i möjligaste mån finnas till hands för kunder som behöver vår hjälp. Mer information om hur vi hanterar rådande situation med coronaviruset hittar du här

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.