Tryggare boende med Trygghetsavtalet

Trygghetsavtalet är en försäkringslösning som vänder sig till dig som husägare. Försäkringen ger dig ett kompletterande skydd utöver din vanliga villahemförsäkring och innehåller en rad moment som har som syfte att minimera risken så skador inte uppstår i ditt hus.

Vad ingår i Trygghetsavtalet?

Besiktning av bostaden

När du tecknar Trygghetsavtalet gör vi en försäkringsbesiktning av ditt hus. Vi kontrollerar bland annat om ditt hus har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Vart fjärde år görs en ny besiktning och försäkringsbedömning för att upptäcka eventuella skador. Du är själv med under besiktningen och kan då ställa frågor.

Skydd mot äkta hussvamp

Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren. Om ditt hus skulle drabbas av äkta hussvamp ersätter vi dig för reparationer upp till 50 prisbasbelopp, cirka 2,3 miljoner kronor. Du betalar ingen självrisk.

Skydd mot rötskador

Det finns flera typer av rötsvampar som kan skada ditt hus. Om du drabbas ersätter vi reparationer upp till 300 000 kronor. Du betalar ingen självrisk. Skador under 15 procent av ett prisbasbelopp regleras inte

Självriskersättning vid läckageskador, brand och inbrott

Om du drabbas av läckageskada, brand eller inbrott ersätter vi upp till 25 000 kronor för att täcka självrisken i din villahemförsäkring.

Radonmätning

I Trygghetsavtalet ingår långtidsmätning av radon. Efter mätningen får du mätbesked och analysresultat. Mätningen görs med radonpuckar och pågår under cirka tre månader.

Energitest

Genom vårt webbaserade energiprogram får du en analys av husets energiförbrukning med tips på åtgärder för att minska din energianvändning.

Extra besiktningar

Vid behov gör vi extra besiktningar, exempelvis om du misstänker en fuktskada.

Rådgivning

I Trygghetsavtalet ingår rådgivning om du skulle ha några funderingar om din bostad. Du når oss via telefon, e-post eller Mina Sidor på webben.

Om du väljer att teckna Trygghetsavtalet

Efter det att du tecknat Trygghetsavtalet gör vi en försäkringsbesiktning av ditt hus. Vi kontrollerar bland annat om huset har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Vart fjärde år görs en ny besiktning och en ny försäkringsbedömning för att upptäcka eventuella skador. Besiktningen är en bra möjlighet för dig att ställa frågor och att lära dig mer om ditt hus. Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll. Om det finns något som behöver förbättras för att försäkringen ska vara heltäckande får du även förslag på åtgärder.

Trygghetsavtalet gäller ett år

Trygghetsavtalet kostar 2 150 kr och tecknas för ett år i taget. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar. Tecknar du Anticimex Trygghetsavtal via någon av våra samarbetspartners kan innehållet se annorlunda ut.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.