Ett tryggare boende med Anticimex Trygghetsavtal

Med Anticimex Trygghetsavtal får du ett kompletterande skydd utöver din vanliga husförsäkring. Vi besiktigar ditt hus vart fjärde år för att du som husägare ska få kunskap om ditt hus och de eventuella underhållsbehov som finns. Det ger dig möjlighet att förebygga skador och utföra åtgärder så att du kan undvika onödiga och höga kostnader längre fram.

Fördelar 

  • Med regelbundna besiktningar kan risker och skador upptäcks i tid och oförutsedda utgifter minskar.
  • Om ditt hus drabbas av skada på tak eller fasad hjälper vi dig helt utan självrisk.
  • Extra ekonomiskt skydd om du drabbas av vattenskada, brand eller inbrott.
  • Fri rådgivning om fukt och energi vilket hjälper dig att ta hand om ditt hus, minska risken för skador och genomföra energibesparande åtgärder. 
  • Vägledning av Anticimex byggrådgivare vid om- och tillbyggnation. 
  • Full koll på ditt hus med Anticimex app, där du bland annat kan ta del av tips och rekommendationer från våra experter. 

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en överblick av försäkringsdelarna i Trygghetsavtalet. 

Försäkringsmoment Ersätts med belopp* Ingår
Tak och fasad 300 000 kr  ✔
Självriskersättning 25 000 kr  ✔
Hussvamp 2 500 000 kr  Tillval
Skydd mot ej noterad brist eller skada 100 000 kr
Rötskador 300 000 kr
*Högsta ersättningsbelopp 

Detta ingår: 

Försäkring för tak och fasad

Taket och fasaden är ditt hus viktigaste skydd mot fuktskador. Uppstår sprickor och andra otätheter kan både fukt och mögel leta sig in i din bostad. Försäkringen i Trygghetsavtalet gäller för vatten- och rötskador som uppkommit till följd av att vatten trängt in genom yttertak eller fasad och dess anslutningar. Till fasad räknas även fönster och dörrar. Vid ersättning av skada lämnas också ersättning för reparation av den del som orsakat skadan. 

Självriskersättning

I ditt Trygghetsavtal ingår självriskersättning för delar kopplade till brand, läckage och inbrott. Det innebär att om du drabbas av en skada som regleras via din husförsäkring får du tillbaka kostnaden för självrisken för dessa delar. Nivåerna för de olika självriskersättningarna hittar du i försäkringsvillkoret.

Försäkring mot rötskador

Det finns flera typer av rötsvampar som kan skada ditt hus. Om ditt hus skulle drabbas ersätter vi dig för sanering och reparationer. 

Besiktning vart fjärde år

Vi besiktigar ditt hus vart fjärde år för att du som husägare ska få kunskap om ditt hus och de eventuella underhållsbehov som finns. Det ger dig möjlighet att förebygga skador och utföra åtgärder så att du i framtiden undviker onödigt höga kostnader. Vi undersöker bland annat om ditt hus har eller löper risk för fuktskador och om det finns ett fungerande brand- och inbrottsskydd. Efter besiktningen får du ett protokoll med noteringar och beskrivande texter för att det ska vara enkelt för dig att förstå om det finns något som du måste göra eller åtgärda.

Rådgivning

Anticimex Byggrådgivare svarar på frågor om ditt hus. Vi hjälper dig med rådgivning kopplat till om-  och tillbyggnad, fukt, mögel och röta samt energi. Våra byggrådgivare kan även hjälpa dig om du misstänker en skada. 

Försäkring vid ej noterade fel och skador

Skyddet för ej noterade fel och skador innebär att din försäkring gäller för skada som drabbat dig om besiktningsteknikern missar att upplysa dig om risker avseende fukt-, vatten- och rötskador. Detta gäller under förutsättning att du som försäkrad upptäcker skadan under försäkringstiden. 

Anticimex app för husägare

Genom ditt Trygghetsavtal får du tillgång till vår app för husägare. I appen kan du ta del av tips och rekommendationer som hjälper dig att hålla koll på huset. Här hittar du även dokument kopplade till ditt hus, till exempel ditt besiktningsprotokoll. Appen ger dig även möjlighet att följa din elkonsumtion över tid och dra lärdomar för att minska din förbrukning.
 

Försäkring mot hussvamp 

Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren, om ditt hus skulle drabbas av äkta hussvamp ersätter vi dig för reparationer, du betalar ingen självrisk. Hussvampsförsäkringen är ett tillval som du kan teckna om du vill komplettera eller förstärka skyddet i din husförsäkring. 

Är du intresserad av Trygghetsavtalet?

Kontakta oss för att teckna Trygghetsavtalet eller för att få mer information. Du når oss på telefon 075 245 10 00 eller via  intresseformulär här på hemsidan. Trygghetsavtalet tecknas för ett år i taget till en premie av 2 795 kronor. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB. 

Har du redan Anticimex Trygghetsavtal? 

Innehållet i Trygghetsavtalet kan variera. Du hittar ditt innehåll i försäkringsbrevet.  

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.