Bin

Bin är en överfamilj inom steklarna. Totalt finns det 20 000 arter, i Sverige knappt 300 arter. Bin lever av pollen och nektar och är viktiga pollinerare i naturen.

Bin brukar delas in i två grupper – sociala bin (honungsbi och humlor) som bildar samhällen och solitära bin som inte bildar samhällen.

Solitära bin – aktiva på våren

Många misstar solitära bin för getingar. Men solitära bin är, till skillnad från getingen, hårig och mer lik en humla till utseendet.

Solitära bin bygger sina bon i marken eller i befintliga hålrum, exempelvis i väggar och tak. Deras bon orsakar dock inte någon skada på huset. Solitära bin är vanligtvis inte aggressiva och sticks mycket sällan. Sanering är inte nödvändig eftersom de inte bygger upp några stora samhällen. Solitära bin är, liksom alla bin, viktiga pollinatörer, vår rekommendation är därför att du låter dem vara.

Bra att veta om solitära bin:

 • Solitära bin är inte aggressiva och de förekommer oftast under kort tid.
 • På våren när de har kläckt sina ägg kan de svärma kring fasader av olika typ.
 • Du kan sätta upp ett så kallat bihotell för att ge bina lämpliga bohål.
 • Kan av ett otränat öga förväxlas med getingar eller honungsbin.
 • Sanering är inte nödvändig då de inte bygger upp stora samhällen.
 • Solitära bin har ettåriga bon som bara innehåller en hona och hennes avkomma.
 • Alla bin är nyttodjur som starkt bidrar till pollineringen.

Honungsbin (tambin) – lever i fleråriga samhällen

Honungsbin kan jämföras med boskap, de ägs av en person eller ett företag och finns inte naturligt i naturen. De har fått sitt namn från den söta gul-/brunaktiga vätska de producerar av blommornas nektar. Honungsbin har en otroligt stor betydelse som pollinerare av växter (t ex fruktträd och bärbuskar). När de behöver försvara sitt bo kan de bli aggressiva och angripa den som hotar deras bo.

Bra att veta om honungsbin:

 • Honungsbin lever i stora samhällen.
 • Ett honungsbisamhälle kan bestå i många år och innehålla upp till 60 000 bin.
 • Bidrottningen kan producera upp till 2 000 ägg per dag.
 • För att samla ihop 0,5 kg honung krävs 20–30 000 resor till en bra nektarkälla.
 • Honungsbin bor i bikupor, bina svärmar då samhället blir för stort och när det sker ett drottningskifte i kupan.
 • Honungsbin svärmar vanligtvis före midsommar. När de svärmar är de inte särskilt aggressiva och sticks sällan.
 • I Sverige produceras varje år 1500 ton honung.

Visste du att även humlan är ett bi? 

Humlor pollinerar våra blommande växter och utan dem skulle vi inte få några frukter och bär. Humlan är ett fredligt socialt bi som inte gör någon skada, varken på hus eller andra byggnader. Om du vill läsa mer om humlor kan du gör det här. 
 

Viktig information till fastighetsägare i samband med sanering av honungsbin (tambin)

Honungsbin kan efter svärmning undantagsvis anlägga sina bon i hålrum i våra hus. Mestadels är inte bin lika aggressiva som getingar men de försvarar sitt bo om de blir störda. Om honungsbin har byggt bo i försäkrad byggnad kan sanering av boet behöva utföras. Kontakta Anticimex om du misstänker att du har ett honungsbisamhälle i din fastighet.

 

 

Bin.png

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.