Dammlöss och boklöss

Till gruppen stövsländor ingår damm- och boklöss. Dammlöss och boklöss trivs i fuktiga miljöer och livnär sig på multnande organiskt material och mögelsvampar. Damm- och boklössen påträffas ofta på vindar eller i källare samt bland damm, gamla böcker, bakom tapeter och i stärkelsehaltigt livsmedelsspill.

Vad är damm- och boklöss?

Benämningarna boklöss och dammlöss används om vart annat, men den rätta benämningen för dessa är egentligen stövsländor. Anledningen till varför de kallas dam- och boklöss är för deras ytliga likhet med vissa arter av löss.

Fakta om damm- och boklöss

De fullvuxna insekterna är mellan 1-4 mm långa. Färgen på dem är gråaktigt vit till mellanbrun. De är tunnhudade, nästan genomskinliga och med fullt utvecklade vingar, förkrympta vingar eller helt utan vingar. De flesta av dem lever i det fria och kan hittas på trädstammar, buskar eller annan vegetation. Några äter pollen medan andra skrapar alger, lavar och svampar från trädens bark. De arter som förekommer inomhus är vinglösa eller kortvingade och det kan stundtals ser ut som de hoppar fram.

Damm- och boklössen syns främst under sommarhalvåret då luftfuktigheten och temperaturen tenderar att vara högre. Skadedjuret gör ingen direkt skada på människor eller egendom men kan i större mängd upplevas som störande.

Totalt finns det ett 60-tal arter i Sverige.

Vad kan du göra om du har problem?

Om du påträffar bok- och dammlöss beror det oftast på att luftfuktigheten i miljön eller omkringliggande områden är gynnsam. Det är nämligen i fuktiga miljöer de trivs som bäst. Det kan vara miljön i sig eller material som tenderar att dra till sig fukt. Material som skadedjuren oftast påträffas i inomhusmiljöer är olika former av papper, som exempelvis böcker, kartonger eller liknande. Utomhus kan de ses vid stubbar eller andra barktäta material. Den enklaste lösningen för att bli av med skadedjuren är att luftfuktigheten inte överstiger 50 procent. Vid denna låga nivå av luftfuktighet torkar de ut och får svårt att överleva. En annat enkelt knep är att städa bort skadedjuren utan att våttorka.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.