Envis trägnagare

Denna träskadeinsekt finns över hela landet och angriper enbart rötskadat virke. 

Man brukar säga att envis trägnagare är ett sekundärt skadedjur då rötskadan är den egentliga skadan. Angreppet utgörs av att larven gör cirka 2 millimeter breda gångar i träets fiberriktning, efter sig i gångarna lämnar den ett gulbrunt borrmjöl. Den vuxna baggen gör 2 millimeter cirkelrunda flyghål när den lämnar det murkna virket. Är rötskadan omfattande kan även angreppet av envis trägnagare bli stort. På sikt kommer trät ätas upp av trägnagarens larver.

Tips för att förebygga angrepp av envis trägnagare samt åtgärder:

  • Kontrollera regelbundet dina träkonstruktioner.
  • Reglera miljön om det går, genom att exempelvis kontrollera luftfuktigheten och avrinningen.
  • Om du upptäcker skador av envis trägnagare, åtgärda i första hand rötskadan.
  • Om ett angrepp har pågått under längre tid, kan du behöva professionell sanering.

 

                    Envis trägnagare.png

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.