Getingar och getingbon

Getingar är viktiga insekter som håller ner mängden av många andra insekter som är skadedjur i våra trädgårdar, särskilt under våren och försommar. Men när getingarna blir för många och kommer för nära hus och uteplatser så upplever många det som obehagligt. Dessutom kan det vara farligt för dem som är allergiska mot getingstick.

Det här är en geting

I Sverige finns det 12 arter sociala getingar dvs samhällsbyggande getingar som bygger pappersliknande bon. Sociala getingar är gulsvarta men där några arter har rödaktiga inslag t ex bålgeting och rödbandad geting. Getingarna har långa svarta antenner, en smal midja och är inte lika håriga som bin. I vila hålls vingarna hopvikta på längden utmed kroppssidorna.

Är getingstick farliga?

Gemensamt för alla getingar är att de måste hanteras med respekt. Ett getingstick kan, för den som är överkänslig eller allergisk, få mycket svåra följder. Blir man stungen på halsen så kan svullnaden göra att man inte får luft. Ring 112 omedelbart om fara föreligger. Det kan vara bra att veta att getingar normalt bara sticks om de blir attackerade eller känner sig hotade.

Var finns det getingar?

Olika getingarter bygger bo på olika platser. I och omkring hus är det oftast tyskgeting och vanlig geting som bygger sina bon. Getingbona placeras ofta under utskjutande tak, i innerväggar, på vinden, under altandäck eller i håligheter i marken. När getingar bygger bo i marken kallas de i allmänhet för jordgetingar.

Getingboet byggs på under hela sommaren och i slutänden kan det vara tusentals getingar i ett och samma bo. På hösten dör getingsamhället, getingboet överlever bara en sommar, och endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar. De blir nästa års getingdrottningar. 

Tips på hur du getingsäkrar runt ditt hus för att minska besvär med getingar:

Under vår- och försommar kan man med fördel getingsäkra runt sitt hus för att minska besvär med getingar senare under sommaren.
 • Sätt insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
 • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
 • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll - så här går du till väga.
 • Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus.
 • Undvik häftiga rörelser när en geting närmar sig.
 • Ställ ut något gott till getingarna en bra bit från där ni håller till.
 • Undvik söta eller starka parfymer.
 • Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute.
 • Var uppmärksam på var du kliver om du går barfota utomhus.
 • Undvik att bära kläder med starka färger eftersom det kan locka till sig getingar. 
 • Se vår film för fler tips!
Kan jag själv ta bort ett getingbo?

Att ta bort ett getingbo måste ske med stor försiktighet. Använd skyddskläder och skyddshandskar och ha en bislöja eller mössa över huvudet. Det lönar sig vara tidigt ute på våren när getingbon i allmänhet är små som pingisbollar och kan tas bort med en dammsugare.

Senare på säsongen rekommenderas professionell hjälp eftersom det kan vara riskfyllt att försöka ta ned ett större getingbo själv. Även om man är allergisk mot getingstick rekommenderas att man tar professionell hjälp. 

Så här går en getingsanering till

När du beställer en getingsanering kommer vi ut och tar hand om getingboet som orsakar besvär. Vi sanerar inte friflygande getingar utan endast bon. Om boet är tillgängligt utifrån behöver du inte ens vara hemma när saneringen genomförs.

Anticimex strävar efter att undvika bekämpningsmedel om det är möjligt. I första hand rekommenderar vi därför förebyggande åtgärder genom att "getingsäkra" under vår- och försommar för att minska besvär med getingar senare under sommaren. 

När det är nödvändigt att använda bekämpningsmedel är dessa utvärderade och godkända av Kemikalieinspektionen. Anticimex tekniker utbildas i att hantera bekämpningsmedel på ett säkert och effektivt sätt.

Getingar har en viktig roll i naturen

Om getingarna inte utgör någon fara för dig och inte förstör möjligheterna till att sitta ute eller leka i trädgården så rekommenderar vi att du låter dem vara. Genom att pollinera växter och äta upp skadeinsekter i trädgården är de viktiga i ekosystemet. Om ett bo sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar oss människor kan man låta det sitta kvar. 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.