Humlor, humlestick och humlebon.

Humlor

Humlor trivs både på blomrika ängar och i blomrika trädgårdar. Humlor är viktiga pollinerare av frukt och bär och därför innebär fler humlor större skördar. Humlor gör inte någon skada, varken på hus eller andra byggnader. Då de är viktiga pollinatörer bör man låta humlorna vara.

Var finns humlor?

Årets första humla är alltid en drottning då det bara är drottningar som övervintrar. Den första vårvärmen väcker drottningen och hon börjar direkt leta efter ett lämpligt ställe för boet, som t ex övergivna sorkbon, grästuvor, luftig mossa, naturliga håligheter mellan stenar samt ihåliga träd. Du kan även hitta humlebon i hålrum i väggar, under brädhögar och i fågelholkar.

Kan humlor bli ett problem?

Humlor är vanligtvis inte aggressiva men har förmåga att försvara sig. Oftast ger humlans stick inte andra symptom än rodnad och svullnad. En del människor kan dock vara överkänsliga och kan reagera mycket kraftigt. I sådana fall bör läkare kontaktas omgående.

Skall man sanera humlor?

Sanering av humlebon sker endast om boet finns på mycket besvärande plats. Anlita professionell hjälp om du är osäker på hur du ska hantera boet. Eftersom humlor har mycket stor betydelse för pollineringen i de flesta svenska naturtyper är Anticimex rekomendation i princip alltid att du låter humlorna vara.

Vilka sorters humlor finns det?

I Sverige finns cirka 40 arter av humlor. De vanligaste arterna är bland andra ljus jordhumla (tidigare kallad lundhumla), hushumla, ljunghumla, ängshumla, trädgårdshumla och åkerhumla. Humlor och bin är nära släktingar och tillhör båda insektsordningen steklar.

Värt att veta om humlor
  • Humlan har en egen värmeproduktion som gör att de kan leva även i arktiska trakter.
  • I ett ungt och välmående humlebo släpps inga främlingar in. I dessa bon kan man ofta se speciella humlor som sitter vid ingången och vaktar.
  • En duktig humla kan under en flygtur pollinera cirka 400 blommor. Räknar man med 7 flygningar per humla och dag klarar en humla av att pollinera upp till 2 800 blommor per dag.
  • Humletungans längd är avgörande för vilken blomma som väljs.
  • Humlans flygaktivitet styrs i stor utsträckning av pollenkvaliteten. Kvalitén påverkas av bland annat temperatur, ljust, luftfuktighet och sortval.
  • Humlor attraheras av blå färg.
  • Humlor svärmar inte som honungsbin.
  • Humlor är inte aggressiva, men kan om man t ex håller dem i handen stickas.

 

 

Humle.png

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.