Hus- och mjölor

Husor och mjölor ingår i gruppen förrådskvalster och är ett par av de vanligaste arterna förrådskvalster i Sverige. Det handlar om små kvalster som knappt syns men kan orsaka allergier. Husor och mjölor är dock mindre vanliga i bostäder än husdammskvalster. Hus- och mjölor livnär sig på allt från livsmedel, som mjöl och ost, till hö och halm, som ofta innehåller mögelsvampar. Mjöl angripet av husor och mjölor är oätbart.

Allergisk mot kvalster?

Kvalster i våra bostäder har alltmer kommit att uppmärksammas som en orsak till allergier. Kvalster trivs framför allt under varma och fuktiga förhållanden. Kvalster, eller snarare deras spillning som innehåller de allergiframkallande ämnena (allergener), kan ge upphov till rinnande ögon, hosta, andningssvårigheter och astma.

Var hittar man hus- och mjölor?

Förrådskvalster uppträder inom lantbruk, livsmedelshantering och bagerinäring och kan där vara ett arbetsmiljöproblem som orsak till allergier hos personalen. De är vitaktiga och blir ca 0,5 mm men kan knappt uppfattas med blotta ögat. Husor kan bli så talrika att de täcker ytan som ett "levande damm".

Vad kan du göra för att undvika kvalster?

Den enda säkra metoden mot hus- och mjölor är att se till att aktuella varor förvaras kallt och torrt. Mjöl angripet av hus- och mjölor är oätbart.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.