Kackerlacka - fakta och bekämpning av kackerlackor

Kackerlackor är en hälsorisk för både människor och djur. De är aktiva på natten och trivs i varma och fuktiga miljöer. Kackerlackor äter allting och förstör vår mat med sin avföring och sitt illaluktande sekret. Har du fått in kackerlackor så sprider de sig snabbt i en fastighet. Det kan ta tid att bli av med dem så var noga med städning och rengöring och kontrollera förpackningar och resväskor.

Har du drabbats av kackerlackor?

Kackerlackor äter allt och gömmer sig oftast dagtid vilket gör det svårt att veta om man drabbats. Kackerlackor kommer ofta in i våra hem med matvaror, importvaror eller resväskor och söker sig till kök eller badrum där de lätt sprider sig vidare via rör och elledningar.

Är kackerlackor farliga?

Kackerlackor är smittbärare av olika sjukdomar och förorenar med sin avföring och illaluktande sekret. Angripna matvaror är omöjliga att rädda och angripna varor och produkter bör kasseras. Sekretet kan dessutom framkalla allergiska reaktioner hos människor.

Hur går en sanering till?

Eftersom kackerlackor har många gömställen kan det ta tid att bli av med dem. Anticimex använder en kombination av insektsfällor, rådgivning och bekämpningsmedel.

Kackerlackor är snabba nattdjur

Kackerlackan är allätare, aktiv på natten och förflyttar sig genom att springa. Den trivs på varma mörka platser i närheten av matvaror. Kackerlackor förökar sig snabbt och klarar temperaturer upp till +40 och ner till -5.

Tips och råd för att slippa kackerlackor
 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
 • Förvara livsmedel eller foder i slutna behållare
 • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna
 • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan
 • Täta springor och sprickor i väggar och vid rör
 • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem
Tips och råd vid sanering
 • Gör rent och plocka undan skräp.
 • Ta bort eller täck över mat till husdjur efter de har ätit. 

 • Dammsug golv, sprickor och andra håligheter. Börja högst upp och fortsätt sedan nedåt.

 • Våttorka golv med rengöringsmedel och torka torrt. 

 • När du är färdig med dammsugningen, ta ut dammsugarpåsen och placera den i en plastpåse som sedan läggs i frysen. Vänta minst sju dagar, ta ut påsen och kasta den i de vanliga soporna. 
 

Honan förökar sig snabbt

Det tar tre till fem veckor efter befruktningen innan honan till den tyska kackerlackan lägger en kapsel som innehåller 30–40 ägg, ägg som kläcks efter ett dygn. Skogskackerlackan är vår egen svenska kackerlacka. Den blir mellan 7–12 mm stor och lever egentligen ute i naturen men kan då och då komma in i våra hus. Den kan dock inte föröka sig inomhus och är inget skadedjur.

Importerade kackerlackor

Andra kackerlacksarter som regelbundet kommer in i Sverige via importerade varor är den brunbandade, den orientaliska, den amerikanska samt den australiska kackerlackan. De är känsligare för temperaturvariationer än den tyska kackerlackan och trivs bäst i mycket fuktiga och varma utrymmen där de förökar sig långsamt.

Fakta om kackerlackor

Kackerlackan är en av världens äldsta insekter och nära släkting till gräshoppan och syrsan. Den största arten som man kan hitta i världen kan bli nästan 12 cm och den minsta bara några millimeter. I Sverige är den 10–16 mm stora tyska kackerlackan vanligast och känns igen på sina två längsgående svarta streck på den platta halsskölden. Kackerlackan är allätare, aktiv på natten och förflyttar sig genom att springa.

          Kackerlackor_arter.png

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.