Ett utvecklingsstadium hos insekter

Larver

Larven är ett utvecklingsstadium hos insekter och kan se ut på många olika sätt. Det är ofta larverna som är skadedjur och kan orsaka stor skada, vilket gör det viktigt att hålla utkik efter dem samt att lära sig känna igen dem.

Hos insekter finns två huvudtyper av utveckling

Ofullständig utveckling
Vid ofullständig utveckling finns utvecklingsstadierna ägg, larv (nymf), fullbildad insekt (imago).

fullständig utveckling
Insekter med fullständig förvandling har utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa, fullbildad utveckling (imago).

Här är några typlarver som saknar ben:

Fluglarv eller maggot är det gemensamma namnet på larvstadierna hos insektsordningen tvåvingar som har fullständig utveckling.

Mygglarver förpuppas precis som fjärilar och efter förpuppningen lämnar myggan vattenlivet för ett liv i luften.

Puppor är ett utvecklingsstadium hos insekter med fullständig utveckling. Puppan äter inte och är oftast orörlig, men t.ex. stickmyggor har aktiva puppor. Ur puppstadiet kommer den fullbildade insekten.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.