Maskar

Man kan betrakta ”maskar” som ett gammalt samlingsnamn för olika krälande, långsträckta och spolformade djur. Även en del insektslarver benämns maskar i dagligt tal. I maskar innefattas t.ex. ringmaskar, plattmaskar, rundmaskar, säckmaskar och ollonmaskar. När det gäller skadedjur och parasiter är det vanligtvis rundmaskar det handlar om.

Vilka är de vanligaste maskarna?

Till gruppen ringmaskar hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. De lever i hav, i sötvatten eller på land. Ringmaskarnas kroppar är uppbyggda av segment som liknar ringar. Kroppsformen är vanligen långsträckt, mjuk och vätskefylld. Daggmaskar tillhör denna grupp. En annan stor maskgrupp är plattmaskar som är parasiter. De förekommer i hav, sötvatten och t.ex. i fuktig mossa.

Rundmaskar gör ofta skada

De är enkelt byggda spolformade djur som kan påträffas i de flesta miljöer. De förekommer som parasiter hos djur, människor och växter men även som fritt levande i marken och på botten av sjöar och hav. Rundmaskar förekommer som parasiter och skadegörare på ett stort antal växtarter och vållar svåra skördeförluster på ett flertal grödor.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.