Möss - Bli av med möss i huset!

Möss gnager på det mesta som de kommer åt, men den största risken med möss i en fastighet är att de kan ställa till med kortslutningar och liknande, eftersom de gärna gnager på elledningar. I värsta fall kan skadan ge upphov till brand. Minska problemen med möss genom att sätta ut musfällor och täppa till öppningar i fasaden. Har de väl hittat in så kan vi på Anticimex hjälpa dig med att sanera. Vid sanering använder vi alltid vår åtgärdstrappa vilket betyder att vi ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand.

Var finns mössen?

I Sverige är det framför allt tre olika musarter som kan påträffas inomhus: husmus, större skogsmus och mindre skogsmus. Husmusen trivs där det finns människor. Den håller gärna till i väggar, på vindar eller under golv. Husmusen är en allätare men föredrar frön och spannmål. Skogsmöss lever främst utomhus, men på hösten söker den sig in i villor och sommarhus för att få värme och föda inför vintern. Då är det effektivt att sätta ut musfällor på olika platser där mössen finns.

Vilka problem ställer möss till med?

Möss kan gnaga sönder och riva upp isoleringen runt elledningar och i väggar, göra hål i gipsplattor och lämna spillning överallt där de rört sig. Gnagspår tillsammans med urin kan förstöra stora mängder livsmedel. Möss tar gärna smakbitar av frukt, frön och gryn. På så sätt är vårt förebyggande ett steg mot en hållbar värld, genom att vi hjälper inte minst företag inom livsmedelsindustrin att måna om resursanvändning genom att inte behöva kassera mat. Om du vill undvika möss ska du göra det så svårt som möjligt för dem att ta sig in i byggnaden. Täta alla öppningar du hittar.

Anticimex film om trygga tips

Se vår film om hur du bäst förebygger problem med möss.

Nya regler för användning av bekämpningsmedel, privatpersoner får inte längre använda bekämpningsmedel mot möss efter ett beslut från Kemikalieinspektionen sedan december 2019, läs mer här


Värt att veta om möss
 • En mus kan ta sig in genom ett 6–7 mm litet hål. Det är ungefär som diametern på en penna.
 • En mus kan hoppa 30 cm.
 • En mus blir cirka 10 cm, svansen oräknad.
 • En mus blir könsmogen efter tre veckor.
 • Ett experiment med 24 möss (12 hanar och 12 honor) resulterade i att antalet möss blev 2 000 efter åtta månader.
Vanliga problem

Möss gnager på det mesta som de kommer åt, men den största risken med möss i en fastighet är att de kan ställa till med kortslutningar, eftersom de gärna gnager på elledningar. I värsta fall kan skadan ge upphov till brand.

Tips och råd ute

Genom en rad olika åtgärder kan man emellertid minska risken för att få in möss i en byggnad:

 • Täta hål i grund.
 • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
 • Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare kan klättra)
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
 • Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna
Tips och råd inne
 • Håll uppsikt på vinden. Kartonger med kläder är utmärkta boplatser.
 • Håll rent i källaren. Placera kartonger på hyllor.
 • Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
 • Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för gnagare.
 • Ställ madrasser och soffdynor på högkant i den kallställda stugan.
 • Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.
Mer fakta om möss

Husmusen (Mus musculus) bygger gärna sina bon i väggar, på vindar eller under golv. Kroppen blir ungefär 8–9 cm lång och svansen är cirka 9 cm lång. Under ett år föder honan omkring 3–4 kullar med 4–8 ungar i varje. Husmusen är allätare, men tycker bäst om frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och spannmålsprodukter. Den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus) och den större skogsmusen (Apodemus flavicollis) lever helst i naturen. På hösten kan de söka sig in i våra hus  för att få värme och föda inför vintern. Den mindre skogsmusen blir ungefär 8–10 cm lång, medan den större blir 9–13 cm lång. Honorna föder upp till 4 kullar om 4–7 ungar per år. Skogsmössen föredrar nötter, skott och knoppar, men kan även livnära sig på stearin och tvål.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.