Flugor, bananflugor och myggor

Små flugor och myggor kan förekomma inomhus. Fruktflugor (kallas också ättiksflugor eller bananflugor) och sorgmyggor, gräsflugor, vindsflugor och fjärilsmyggor är några av de vanligaste flygfäna som irriterar och stör i våra hem. Vid all förekomst gäller det att hitta den plats där de utvecklas och hantera dem där. Myggor och flugor i Sverige är inte smittbärande eller farliga men de kan vara störande och hör inte hemma i våra hem.

Hur blir man av med myggor och flugor?

Vid all förekomst av myggor och flugor inomhus gäller det att hitta den plats där de utvecklas och sedan rengöra eller kassera det material som insekterna utvecklas i. Viktigt att tänka på är att allt organiskt material som förblir fuktigt under en längre tid kan bli en utvecklingsplats för flugor och myggor.

Tips och råd för att slippa flygfän
  • Att hindra flugor att komma in är nästan omöjligt, de söker skydd när det blir kallare - Montera insektsnät på ventiler och vid takfot, täta runt fönster, kabelgenomföringar m.m.
  • Jaga flugor med dammsugaren. Funkar utmärkt!
  • Var noga med att kasta fruktavfall i slutna påsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Spara inte påsar med packad frukt – de undre saftar av sig och ruttnar. Lägg istället ut dem på plant torrt underlag.
  • Kasta aldrig fruktrester i papperskorgen, eftersom den kanske töms mer sällan.
  • Prova att blanda till 2 delar vinäger, 1 del sirap och 1 droppe diskmedel (utan ammoniak) i en liten flaska eller dylikt. Blandningen lockar till sig fruktflugorna, som tar sig ner i flaskan och stannar där.
Var kommer alla flugor ifrån?

De små flugor som ofta benämns blomflugor är egentligen några arter av sorgmyggor vars larver utvecklas i krukväxtjord. Fruktflugor (ättiksflugor och bananflugor) utvecklas helst i övermogen/jäst frukt och grönsaker och annat organiskt material som jäser.

Gräsflugor tar sig in i bostaden och kommer då ofta i stora mängder och kan vara besvärande, speciellt under hösten och våren. Den finns för det mesta runt och omkring fönster och balkonger.

Vindsflugor är egentligen en sorts spyfluga men liknar mer en stor husfluga. Att bekämpa denna fluga i dess naturliga miljö är helt omöjligt. Flugan lägger sina ägg bland ruttnande löv ute i naturen. Vindsflugan är inte något tecknen på dålig hygien, utgör inte någon hälsorisk och de förökar sig inte inomhus.

Fjärilsmyggor kan träffas på lite överallt där det finns fukt, vanliga i avlopp och golvbrunnar inomhus.

Fakta om myggor och flugor

Tvåvingarna omfattar myggor och flugor. De har bara ett par vingar. Tvåvingarnas levnadssätt varierar mellan olika grupper. Många livnär sig som larver av multnande organiskt material eller svampar. Vattenlevande larver finns framför allt hos myggor. En del fluglarver påträffas på kadaver eller i multnande växtmaterial. En del tvåvingar är parasiter på ryggradsdjur. Andra är parasiter på insekter. Ytterligare andra gör stor skada på olika växter. I Sverige finns cirka 5 900 arter, i världen finns totalt 38 000 arter.

Vanliga flugor i Sverige
  • Fruktflugor (ättiksflugor och bananflugor) attraheras till och utvecklas huvudsakligen i övermogen och jäst frukt och grönsaker och annat organiskt material som jäser.
  • Vindsflugor är egentligen en sorts spyfluga men liknar mer en stor husfluga. Vindsflugan inte är något tecknen på dålig hygien, utgör inte någon hälsorisk och framförallt, de förökar sig inte inomhus.
  • Gräsflugor är en fluga som ofta kallas husfritfluga och kommer ofta i stora mängder och kan vara besvärande.
  • Fjärilsmyggor kan träffas på lite överallt där det finns fukt, vanliga i avlopp och golvbrunnar inomhus.
  • Puckelflugor är andra flugor som utvecklas i fuktigt organiskt material som är under nedbrytning.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.