Råttor i huset - få hjälp med råttbekämpning

För att förebygga är det viktigt att se till att det inte finns några vägar in i hus eller lokaler. Täpp till och tänk på att det räcker med ett hål stort som en enkrona för att en råtta ska ta sig in i väggen eller taket. Har du problem med råttor kan Anticimex hjälpa dig att bli av med dem.

Råttor trivs där det finns människor. Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering. Genom att hålla råttor borta är du också en hållbar husägare, eftersom det reparationer tär på jordens resurser och sanering ibland kräver kemikalier. Här är det bra att veta att vi alltid använder vår åtgärdstrappan när vi sanerar skadedjur, vilket betyder att vi ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand.

Var finns det råttor?

Råttor trivs överallt där människor håller till, och främst i fuktiga miljöer som till exempel källare och avlopp. Den lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. I våra tätorter påträffas de alltmer i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan den söka sig in i fastigheter och ställa till stora skador. Otäta avloppsstammar och brunnar kan ge dem fritt spelrum.

Det tar tid att bli av med råttor

Brunråttorna gräver och gnager ut stora och långa gångsystem. I gångsystemen bygger de större kammare där de lägger upp matförråd eller har bon. Råttor är allätare och en allvarlig smittspridare.

Känner du till det här om råttor?
  • En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
  • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
  • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800 – 1 000 nya individer under ett år.
  • En råtta lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.
  • Råttor simmar bra.
  • En råtta kan hoppa en meter utan ansats.
Hur går sanering av råttor till?

Varje sanering är unik och metoderna anpassas utefter den aktuella situationen. Att arbeta med förebyggande åtgärder är alltid det bästa och långsiktigt mest effektiva mot råttor. När vi sanerar råttor använder vi alltid vår åtgärdstrappa vilket betyder att vi ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand. Det finns flera typer av råttfällor som passar för olika ändamål, både analoga  råttfällor och digitala fällor som fungerar effektivt helt utan bekämpningsmedel.

Tips och råd för att slippa råttor

Det bästa sättet att slippa råttor är att se till att de inte kan komma in. Det finns mycket att göra både utomhus och inomhus.

Vanliga problem

Den lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. I våra tätorter kan den finnas i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan den söka sig in i fastigheter och ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -brunnar kan ge den fritt spelrum.

Mot råttor utomhus

• Täta hål i grund.
• Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
• Se till att gräset är kortklippt runt huset.
• Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
• Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
• Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
• Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Mot råttor inomhus:

• Håll uppsikt på vinden.
• Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
• Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
• Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
• Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
• Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

Fakta om råttor

Brunråttan (Rattus norvegicus) blir mellan 20–30 cm lång, utan svans. Svansen är cirka 15–23 cm lång. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ungarna är könsmogna redan vid 2–4 månaders ålder, vilket innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. Ett råttpar kan därför ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.