Sländor

Namnet sländor innefattar insekter från flera ordningar.

Sländor omfattar många olika arter och typer av sländor tillhörande flera insektsordningar. Majoriteten av sländorna lever utomhus och räknas inte som skadedjur så länge som de inte förekommer i känsliga miljöer, exempelvis i storkök eller i en operationssal.

Trollsländor - 56 arter

Trollsländor utmärks av en långsträckt och påfallande smal bakkropp, mycket rörligt huvud med stora fasettögon, kraftiga bitande mundelar och korta borstliknande känselspröt. Trollsländor har två par vingar och är oftast mycket skickliga flygare.

Dagsländor - 58 arter

Dagsländor tillbringar den största delen av sin tid som larv i vatten. De vuxna dagsländorna uppträder ofta i upp- och nedsvävande flykt. Ibland, oftast mot kvällen, visar de sig i större mängder.

Bäcksländor - 37 arter

Bäcksländorna håller till vid rinnande vatten. De vuxna sländorna kan man se sommartid då de långsamt flyger runt i vegetationen. De spenderar hela sin livstid, både som larv och som slända i närhet av vattendrag.

Näbbsländor - Fem arter

De kännetecknas av att huvudets nedre del är utdragen till en nedåtriktad, näbblik förlängning. I dennas spets finns munöppningen. De 4 smala vingarna, som är nästan lika stora och lika formade, hålls hos flertalet under vilan platt hoplagda i vågrät ställning men bakåt divergerande, så att de lämnar kroppen ohöljd. I sällsynta fall är vingarna helt förkrympta. Benen är långa och slanka.

Nätvingar - 63 arter

Både nätvingelarver och fullbildade nätvingar är köttätare. En del lever vid eller i vatten och andra vistas på växter och livnär sig av bladlöss. Några nätvingar (till exempel ormhalssländor) lever av småkryp under löst sittande trädbark. Andra söker sitt byte i gångar i jorden eller gräver fångstgropar i sandig jordmån. Den gröna guldögonsländan eller som den också kallas bladluslejonet, då larven är ett rovdjur på bladlöss, letar sig gärna inomhus på hösten för att övervintra.

Nattsländor - 219 arter

Nattsländelarver kallas ofta husmask då en del arter bygger ett rörformat hus för att skydda sig. De kryper sedan omkring i undervattenvegetationen. Nattsländor har ganska litet antal tvärnerver på vingarna, de främre vingarna är ofta tecknade i olika färger. Under vila är vingarna takformigt hoplagda, och de bakre, som är bredare, läggs då i veck. På flera sätt liknar dessa insekter vissa små nattfjärilar. Framför allt de större arterna besöker blommor på natten (liksom nattfjärilar gör). Gemensamt för de flesta sländor är att de har två par tunna, genomskinliga vingar. Vingarna saknar fjällbeklädnad som hos fjärilarna men hos nattsländorna är de tätt hårbeklädda.

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.