Sorkar

Sorkar är gnagare som uteslutande lever av växter och växtdelar. Sorkar kan ibland skapa problem för oss människor då de förstör i trädgårdar. Sorken är ett råttlikt djur men med en klumpigare kroppsform och kortare svans.

I Sverige finns sex vanligt förekommande sorkarter, vanligast är vattensork, ängssork och åkersork. För att bli av med sorkar krävs expertkunskap och det kan ta lång tid att verkligen lyckas.

Vilka problem orsakar sorkar?

Sorken lever i huvudsak i underjordiska bon. De gör (precis som andra gnagare) gångsystem under jorden. Ibland kan sork ta sig in i källare och boendeutrymmen men det hör inte till vanligheterna. Då sorkar oftast inte orsakar skada på byggnader ingår inte sorkbekämpning i våra avtal. Se därför till att stoppa sorken innan den kommer in!

Hur känner man igen sorkgångar?
 • De är grundare än gångarna som möss och råttor gör. Sorken gräver ofta sina gångsystem precis under rotnivån.
 • Gångarna löper ofta mitt på en gräsmatta eller i en slänt. Råttor och möss har ofta sina håligheter intill fasader.
 • De omges ofta av jordhögar eller håligheter som visar på att det är sorkar man har i sin omgivning. De återfinns bland annat i gräsmattor, i planteringar, i odlingar samt i växthus.
Så vet du att det är sork

Sorken är i huvudsak växtätare och äter bland annat gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter.

 • En åkersork varierar mellan 8-18 cm i längd och en vattensork kan bli upp till 23 cm, exklusive svans.
 • Sorken har oftast en knubbigare kropp och öronen är ofta gömda i pälsen.
 • Sorkens svans är kortare än kroppen och den är behårad.
 • Sorken lever i huvudsak utomhus i nära anslutning till födan.
Gör vad du kan för att slippa sorkar
 • Håll gräset kortklippt och ha inte plantering nära byggnader.
 • Mata inte fåglar så att fågelfrön spills på marken.
 • Plantera växter som sorkar inte gillar, vitlök, gräslök och klocklilja.
 • Det bästa sättet att inte få problem med sork inomhus är att förbygga. Täta sprickor och håligheter i hus och uthus.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.