Spindlar

Svenska spindlar är inte farliga för människor. Spindlar kan antingen vara kringströvande och utan fångstnät eller mer bofasta och nätbyggare. I världen finns det över 42 000 kända spindelarter, varav ungefär 730 arter i Sverige. Det är svårt att sanera spindlar inomhus. Det är även svårt att göra något förebyggande för att slippa spindlar inomhus. Det bästa sättet att minimera antalet spindlar är att hålla rent och torrt.

Vad är spindlar?

Spindlar är ryggradslösa leddjur med två kroppssegment, åtta ben och ofta men inte alltid åtta ögon. Alla spindlar är rovdjur och kan spinna tunna silkestrådar. Silket används för att fånga insekter i spindelnät men det finns flera spindlar som inte använder spindelnät för att jaga utan enbart använder det för att klättra, bygga bon, skapa äggsäckar och för att vira in byten.

Värt att veta om spindlar:
  • Spindlar saknar luktsinne.
  • Spindlar har dålig hörsel samt saknar antenner.
  • Spindlar känner av vibrationer för att få information om omgivningen.
  • Spindlar kallas i norra Sverige för "kangeroer".
  • Svenska spindlar är giftiga men vi människor känner oftast inte giftet, då de flesta inte kan bita igenom vår hud.
Vilka spindlar finns i Sverige?

I Sverige finns cirka 730 spindelarter men ingen är farlig för människor. Vanliga spindelarter som förekommer inomhus är mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, bred sektorspindel, harlekinspindel och olika lockespindlar.

Mindre husspindel, Tegenaria domestica

Husspindeln blir mellan 6-10 mm och är brun och har ett sick-sackmönster på bakkroppens översida. Om den blir störd och retad kan den bitas, vilket är obehagligt men inte farligt för människor. Den kan leva i flera år och förekommer i källare, vindar, ladugårdar osv.

Stor husspindel, Eratigena atricaDen stora husspindeln är en av Centraleuropas största spindelarter, där kroppen kan bli upp till 18 mm. Färgen är vanligen mörkbrun med tre ljusare fläckar på huvuddelens ovansida. På bakkroppen har den en ljus mittlinje med sex större fläckar. Benen är upp till dubbelt så långa som kroppen. Hanar kan till och med ha tre gånger så långa ben som kroppen. Den kan leva i flera år och förekommer källare, vindar, ladugårdar osv. Den stora husspindeln är vanligtvis ganska fredliga och lugna av sig men kan bitas. Vanligtvis ska det inte ge några särskilda symptom mer än ett nyp och lite rodnad men om man är allergisk mot getingar kan det ge ett större utslag.
Fettspindel (klotspindel), Steatoda bipunctata

Denna spindel är mycket vanlig på vindar, i källare och i stugor/uthus. Spindeln är chokladbrun och bakkroppen som har en ljus framkant är ”fettglänsande”. Den spinner ett stormaskigt nät med trådar som går ned mot underlaget. Trådarna är klibbiga nedtill och ska fånga småkryp som springer omkring där. Spindelns ägg är ljusröda och läggs i klumpar om 100 – 150 ägg vilka skyddas av en klibbig kokong.

Allmän mörkrumsspindel (fönsterspindel), Amaurobius fenestralis

Denna spindel är ljusbrun med en mörk teckning på bakkroppen. Den anlägger gärna sitt nät tryckt mot ett fönsterglas. Det oregelbundna nätet kan även ofta stråla ut från ett hål i muren eller väggen där spindeln gömmer sig. När nätet vibrerar springer spindeln ut för att hämta sitt byte.

Bred sektorspindel, Zygiella x-notata

Denna spindel är normalt gråbrun med ett gråaktigt ekbladsliknande mönster på bakkroppen. Den tillhör hjulspindlarna vilka spinner hjulliknande fångstnät. Sitt namn har den fått för att det cirkelformade nätet har en tom sektor upptill. Signaltråden som löper från centrum av nätet delar sektorn i två delar. Spindeln lägger ett femtiotal i en kokong i vrår och hörn. Ofta täcks kokongen med ett tätt nät av vita trådar.

Hoppspindlar, Salticidae

Hoppspindelfamiljen är med cirka 4 500 arter värdens största spindelfamilj och ca 45 av arterna går att finna i Sverige. De är vanliga i södra och mellersta delarna av landet och man hittar dem ofta på solbelysta stenmurar och husväggar. Kroppslängden varierar men de är oftast relativt små: 4-7 mm. Framkroppen är ofta rektangulär och benen är korta och kraftiga. Hoppspindeln har åtta ögon, varav fyra är placerade framåt. Med de stora mittersta ögonparet granskar och fixerar spindeln sitt potentiella byte medan de övriga ögonen håller koll på rörelser i dess omgivning. Flertalet hoppspindlar är kringströvande, dagaktiva jägare. De fångar sina byten genom att smyga fram mot dem för att sedan attackera med ett snabbt hopp. De kan också använda sig av hopp för att förflytta sig.

Harlekinspindel (Sebraspindel), Salticus scenicus

Harlekinspindeln är en hoppspindel som är zebrarandig och jagar sitt byte aktivt. Den smyger sig fram och plötsligt gör den ett språng och landar på sitt byte. När den landat på bytet håller den fast detta med sina kraftiga framben och biter snabbt ihjäl det med sina käkar.

 

Eratigena atrica.jpg

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.