Splintbaggar

I naturen i Sverige förekommer endast en art, eksplintbaggen, en liten brun eller svart långsmal skalbagge som blir 2-5 mm lång. Splintbaggar kallas ibland parkettbagge då de angriper ekträ som ju används i tillverkningen av parkett.

Splintbaggens larver gnager gångar i lövträdsvirke såsom ek, ask och lönn och lämnar efter sig ett puderfint borrmjöl och mycket små cirkelrunda flyghål.

Vad är problemet med splintbaggar?

Angrepp kan ske i ekparkett, möbler och träskulpturer. Importerade träföremål kan ibland vara angripna. Splintbaggar är också vanliga i skärmväggar, spaljéer och trädgårdsmöbler av bambu, men i regel tar det rätt många år innan skadorna visar sig. Den moderna, snabba virkestorkningen har gjort splintbaggarna ovanliga.

Vad kan man göra åt angrepp?

Föremål angripna av splintbaggar kan värmebehandlas, frysas eller gasas. Angripna föremål av lövträ som har importerats från sydligare länder kan ofta frysas för att angreppet ska upphöra.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.