Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare angriper både hus, möbler och andra träföremål. Även böcker och papper som förvaras fuktigt kan angripas. De angriper både barr- och lövträdsvirke om fukthalten i virket är lämplig. När skalbaggen är fullbildad bryter den igenom träets ytskikt och ger sig i väg för att para sig. Hålet som bildas är runt och cirka 2 mm i diameter. Man säger att möbeln eller konstruktionsvirket blivit "maskstunget". När de vuxna skalbaggarna gnager sig ut ur veden bildas fint borrmjöl intil hålen.

Misstänker du angrepp från strimmig trägnagare?

För att larven ska trivas krävs att virket (eller möbeln) förvaras i en förhållandevis fuktigt miljö där temperaturen följer årstidsväxlingarna och den relativa luftfuktigheten inte understiger 50-60 procent. I uppvärmda bostäder förekommer inte trägnagare, men de trivs i fritidshus, kyrkor bygdegårdar och liknande då dessa byggnaden inte sällan står ouppvärmda delar av året.

Djuren har behov av en viss fuktighet i träet så en bra metod är att förvara angripet material varmt och torrt. I torrt trä sker inga nya angrepp och befintliga avstannar. Strimmig trägnagare är inte heller köldhärdig och därför kan smärre föremål som är angripna behandlas genom att läggas i frysboxen i minst en vecka. Ta gärna kontakt med oss om du är orolig för trägnagare.
Fakta om trägnagare

Trägnagare finns över hela världen, av 2200 olika arter finns 67 i Sverige. Strimmig trägnagare är små, 2-4 mm, brunaskalbaggar vars larver lever i fuktanstruketrä. Äldre namn på aretn är dödsur eller trämask.  Flyghålen är runda, ca 2 mm i diameter. 

 

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.