Svartmyror

Svartmyror är det som oftast kallas för myror. De är 2-4 mm stora och kan invadera hus och hem under vår och sommar. En enda liten saftfläck kan snabbt locka till sig horder av myror. När den första myran funnit något sött som fallit den i smaken, lägger den ut ett doftspår som leder hundratals nya myror till platsen.

För att bli av med myrorna helt bör du försöka lokalisera själva boet. Om det inte hjälper att ta bort boet kan du placera ut myrdosor på strategiskt valda platser där myrorna passerar. Ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med att bli av med svartmyror.

Varför kommer svartmyror in i huset?

På våren då det råder brist på mat i naturen kan arbetarmyrorna söka sig inomhus. Om de då hittar något sött, exempelvis en liten saftfläck, är det stor risk att de bjuder in massor med andra myror. Det kan till sist bli till en invasion som kan upplevas som en sanitär olägenhet.

Behöver man bekämpa svartmyror?

Svartmyran hör hemma i naturen där den har en viktig funktion. Problemen uppstår när den i jakt på föda och vatten tar sig in i våra hus. Invasionen, som vanligtvis pågår under våren är irriterande och kan upplevas störande, men svartmyror varken bits eller sprider sjukdomar.

Var hittar du svartmyror?

Svartmyran är en av våra vanligaste myrarter. De bygger sitt bo i marken, ofta under stenar eller i grästuvor. Boet är ofta placerat några decimeter ner i marken, gärna på en varm plats. Under terrassplattorna finns de perfekta förutsättningarna, där de bygger tunnlar av jord runt och kring huvudboet.

Tips och råd för att bli av med svartmyror

Genom några enkla åtgärder kan du minska risken för invasion av svartmyror:

 • Håll efter sött spill såsom socker, saft och läskedryck eller kaksmulor framför allt under våren.
 • Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden.
 • Täta håligheter vid framförallt dörrlister och i väggar.
 • Avlägsna eller trimma buskar intill huset som kan härbärgera bladlöss, där samlas ofta svartmyror i stor mängd.
 • För att bli av med myrorna bör du lokalisera själva boet. Oftast är det beläget under plattor, stenar och dylikt.
 • Om du misslyckas med att bli av med boet kan du placera ut myrdosor med bete. Betet fraktas med hjälp av arbetarna till boet där drottningen påverkas.
Tips och råd vid sanering
 • Rengör ofta och noggrant för att ta bort föda för svartmyrorna.
 • Förvara attraktiva livsmedel/foder i slutna behållare.
 • Töm sopbehållare ofta. Mat eller fukt lockar till sig svartmyror.
 • Låt inte mat och vatten till husdjur bli stående framme.
 • Om det inte finns mat eller vatten för myrorna i omgivningen söker de sig gärna till det utplacerat betet  och då får du ett snabbare och bättre resultat av saneringen.
Mer fakta om svartmyror

Ett svartmyresamhälle består av en drottning och arbetare (sterila honor som saknar vingar). Könsindivider (bevingade hanar och honor) utvecklas vid speciella tider och finns således inte hela tiden. Redan före äggläggningen bestäms vilket kön myran ska få. Hanarna kläcks ur obefruktade ägg medan honorna kläcks ur ägg som är befruktade på vanligt sätt. En rad olika faktorer under larvtiden avgör om en larv ska utvecklas till en bevingad hona eller en arbetare, t.ex. näring och omgivande temperatur.

Hanens enda funktion är att para sig. Parningen sker uppe i luften på varma och lugna högsommardagar. Det är då man säger att myrorna svärmar. Svärmar av svartmyra kan vara mycket individrika. Efter parningen dör hanen. Honan biter av sig vingarna och uppsöker sedan ett lämpligt ställe i marken för att lägga sina ägg och starta ett nytt samhälle.

Andra namn för svartmyra kan vara trädgårdsmyra, svart tuvmyra eller sockermyra. Ett namn som den fått eftersom den bygger bo i tuvor, gärna intill stenar, brädlappar och liknande.

Söker du ett annat skadedjur?


Sök på nytt

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.